Tardos Károly: Felzárkózás vagy lemaradás? Beszélgetések a magyar gazdaságpolitika elmúlt húsz évéről (Budapest, 2010)

„Ha egyszer ledobnak téged ejtő­ernyővel egy 30 ezres kelet-szlová­kiai vagy litván városban, vagy le­dobnak egy 30 ezres közép-ma- gvarországi vág)’ közép-dunántúli városban, és nem nézheted meg az utcák feliratait, csak általános benyomások alapján kellene meg­mondanod, hogy mi hol van, na­gyon pontosan rájössz, hogy me­lyik melyik.” Török Ádám .A stabilizáció és a liberalizáció egy keresletoldali sokkterápia al­kotóelemei. De privatizáció nélkül nincs hozzá kínálati alkalmazko­dás. Ugyanazok a lepusztult állami vállalatok ugyanazokat az ócska termékeket állítják elő, ugyanolyan költséggel, volumenben, és ezeket ugyanúgy nem hajlandó megvenni a nép.” Bokros Lajos A gazdasági növekedés forrásait illetően tudjuk Rostow-tól meg a többiektől, hogy’ a növekedés kétharmada a technológiához kö­tődik, de mindig van mögötte fog­lalkoztatás-bővülés is. És az új technológiáknak is foglalkoztatás- bővítő hatása van. Ha igaz lenne az, hogy az új technológia - mint mondták a géprombolók — lerom­bolja vagy elveszi a munkahelye­ket, akkor most már negatív szá­mú munkahelynek kellene lennie. Mdtolcsy György

Next

/
Oldalképek
Tartalom