Urfi Péter: A láthatatlan tápanyagvagyon - Doktori mestermunkák (Budapest, 2003)

URFI PÉTER 1959-ben Móron született, Kisbéren nevelkedett. A Moszkvai Tyimir­­jazev Mezőgazdasági Akadémia szervezés és gazdaságtan szakát 1984-ben, a Janus Pannonius Tudományegyetem agrár-szak­közgazdász szakát 1993-ban végezte el. 1985 óta oktat alkalmazott gazdaságtani tárgyakat a Pannon Agrártudományi Egye­tem (a 2000. évtől a Veszprémi Egyetem) Georgikon Mezőgazdaságtudományi Ka­rán, ugyanitt szerzett egyetemi doktori cí­met 1993-ban. Az 1980-as évek végétől fog­lalkozik a tápanyag-gazdálkodás gazdasági kérdéseivel. Jelenleg a Georgikon Mező­gazdaságtudományi Kar Számviteli Tan­székének docense.

Next

/
Oldalképek
Tartalom