Zalán Vince: Film van, babám! A cseh új hullámról (Budapest, 2016)

A közértes Fekete Péter, a szerelmes Szöszi, Milos, a vasutas gyerekember, a százszorszép Jarmila és Jezinka - sorolhatjuk emlékezetes cseh filmek felejthetetlen filmhőseit. Mindan­­­nyian egy nevetős-sírós, filmművészeti (tűzol­­tó)bál résztvevői voltak az 1960-as években, ahonnan, mint ismeretes, ellopták a tomboló­nyereményeket - máig nem tudjuk, kik. Má­sok meg, 1968-ban, véget vetettek a táncnak, a mókának, a kacagásnak. Tudjuk, kik voltak. A bált fiatal cseh és szlovák filmrendezők új szemléletű nemzedéke rendezte, szomorúsá­­gos évek után újra mosolyt varázsolva a nézők arcára, nemcsak Csehszlovákiában és Magyar­­országon, hanem egész Európában is. Az úgynevezett cseh új hullámról van szó, arról a filmművészeti megújulásról, amelyhez olyan kiemelkedő rendezők munkái tartoznak, mint Milos Forman, Jirí Menzel, Vera Chytilová, Jan Némec, Evard Schorm, Karel Kachyna és Ivan Passer. Olyan filmek, amelyek az ember belső szabadságáról, eltiporhatatlan méltósá­gáról és esendőségéről szóltak az azóta is oly sokszor emlegetett hatvanas években. E ren­dezők a régi filmformákat megújítva biztosan igazodtak el a valóság dokumentumai között éppúgy, mint a képzelet kifürkészhetetlen bi­rodalmában. Miközben előszeretettel tették nevetségessé az emberi kicsinyességet és ön­hittséget, egy pillanatra sem feledkeztek meg ember voltunkról, sem a humánum elpusztítha­­tatlanságáról. A Film van, babám! az eddigi legteljesebb magyar nyelvű összefoglaló a cseh új hullámról, mely a korszak zárlatáig, 1970-ig mutatja be e filmművészeti megújulást, kitérve azokra a szel­lemtörténeti és filmtörténeti hagyományokra is, amelyeket a rendezők folytatásra érdemesnek tartottak. Több mint százhúsz csehszlovák pro­dukció szerepel a kötetben, a kiemelkedő te­hetségű rendezők filmjeinek részletes elemzé­sével. Filmtörténeti-filmelemző kalauz, amelyet nemcsak a cseh kultúra, a cseh filmművészet iránt érdeklődők forgathatnak érdeklődéssel, hanem hasznos lehet a filmrajongó olvasók széles tábora számára is.

Next