A L’Harmattan-t több mint 35 éve alapították Franciaországban. A kiadó, amely a kortárs irodalom, a humántudományok és társadalomtudományok területén jelentet meg könyveket, világszerte elismert. Kínálata rendkívül széles, szerzői a legkülönfélébb kultúrákat, műfajokat és filozófiákat képviselik.

Első magyarországi könyvesboltja 1999-ben nyílt meg a Belváros egyik legszebb belső udvarán a Kossuth Lajos utcában, az Auguszt Cukrászda mellett. A választás elsődleges oka az egyetemek közelsége volt. Az évek során fokozatosan változott készletünk, jelenleg kizárólag saját kiadványokat illetve a párizsi székhelyű anyacégünk, az Editions L’Harmattan könyveit kínáljuk. Másik könyvesboltunk 2011-ben nyílt meg a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által vezetett Párbeszéd Házában. Az elnevezés beszédes, mivel a vallások, a tudományok, a kultúrák egymással kommunikáló és egymásra ható szimbiózisát kívánja szemléltetni.

Könyveink közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok. Köteteink jelentős része tudományos kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel közös sorozatokban jelenik meg, ezzel biztosítva a szakmai színvonalat. Dinamikusan fejlődik kiadónknál a szépirodalmi könyvek kiadása is. Könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kedvezményekkel várunk minden kedves érdeklődőt.

Könyvek

Szarvas Zsuzsa (szerk.): Migráció és turizmus - Documentatio Ethnographica 22.

2007
Antropológia, Tudomány

Vargyas Gábor: Dacolva az elkerülhetetlennel - Egy közép - vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása

2008
Antropológia, Tudomány

Vidacs Bea: Egy szebb jövő képei - A futball a kameruni közgondolkodásban

2009
Antropológia, Tudomány

Vincze Kata Zsófia: Visszatérők a tradícióhoz - Elszakadás a zsidó hagyománytól és a báál tsuvá jelenség kérdései a rendszerváltás utáni Budapesten

Budapest, 2009
Antropológia, Tudomány

Zombory Máté: Az emlékezés térképei - Magyarország és a nemzeti azonosság 1989 után

2011
Antropológia, Tudomány

Máté Zombory: Maps of Remembrance - Space, belonging and politics of memory in eastern Europe

2012
Antropológia, Tudomány

Bálint Péter: A Leibniz - Clarke levelezés

2005
Filozófia, Tudomány

Bárány Tibor - Gáspár Zsuzsa - Margócsy István - Reich Orsolya - Vér Ádám (szerk.):: A megértés mint hivatás - Köszöntő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára

2014
Filozófia, Tudomány

Ambrus Gergely: Tudományos elmefilozófia

2015
Filozófia, Tudomány

Karl-Otto Apel: A transzcendentálpragmatikai diskurzuselmélet - Előadások és vitairatok, 1986-1998

2015
Filozófia, Tudomány

Arisztotelész: A természet

2010
Filozófia, Tudomány

Raymond Aron: Demokrácia és totalitarizmus

2005
Filozófia, Tudomány

Bács - Forrai - Molnár - Tőzsér (szerk.): Perlekedő rokonok? - Analitikusfilozófia és fenomenológia

2011
Filozófia, Tudomány

Bakos Gergely OSB (szerk.): Korunk iránytűje: a Caritas in Veritate kezdetű enciklika jelentőségéről - Scintillae Sapientiae 2.

Budapest, 2012
Filozófia, Tudomány

Bakos Gergely OSB (szerk.): Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról

2011
Filozófia, Tudomány

Balogh Brigitta: A szellem és az idő - Identitás, cselekvés és temporalitás Hegelnél - A szellem fenomenológiájában

2009
Filozófia, Tudomány

Bartha-Kovács Katalin - Szécsényi Endre (szerk.): A tudom-is-én-micsoda fogalma

2010
Filozófia, Tudomány

Bartók Imre: A hamis Alef - Kezdet és temporalitás

2014
Filozófia, Tudomány

Bence György: Válogatott politikai - filozófiai tanulmányok 1990-2006

2007
Filozófia, Tudomány

Henri Bergson: A gondolkodás és a mozgó - Esszék és előadások

2012
Filozófia, Tudomány

George Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások

2006
Filozófia, Tudomány

Binzberger Viktor - Fehér Márta - Zemplén Gábor (szerk.): Kuhn és a relativizmus -

2007
Filozófia, Tudomány

Boda László: A programozott evolúció - Az ember megjelenéséig

2008
Filozófia, Tudomány

Boda László: Programozott evolúció és teremtés 2. Az ember származása és kiemelt szerepe a világban. Hit és tudomány

Budapest, 2009
Filozófia, Tudomány

Boda Mihály: Az emberi tudatosság - Filozófiai problémák és megoldások

2007
Filozófia, Tudomány

Bokody Péter - Szegedi Nóra - Kenéz László (szerk.): Transzcendencia és megértés - Etika és metafizika Levinas filozófiájában

2008
Filozófia, Tudomány

Boros Gábor (szerk.): A hetvenes évek filozófiai lehetőségei és valósága

2010
Filozófia, Tudomány

Boros Gábor - Szalai Judit(szerk.): Az érzelmek filozófiája - Szisztematikus - történeti tanulmányok

2011
Filozófia, Tudomány

Böcskei Balázs (szerk.): A forradalom végtelensége - Lukács György politika- és társadalomelmélete

2016
Filozófia, Tudomány

Gion Condrau: Freud es Heidegger - Daseinanalitikai neurózistan és pszichoterápia

2013
Filozófia, Tudomány

Nicolaus Cusanus: De pace fidei - A vallásbékéről

2016
Filozófia, Tudomány

Czakó István: Hit és egzisztencia - Tanulmány Soren Kierkegaard hitfelfogásáról

2001
Filozófia, Tudomány

István Czakó: Paradoxes of Existence - Contributions to Kierkegaard Research

2016
Filozófia, Tudomány

Czeglédi András: Fjodor Mihajlovics Niétzky - Széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus - és esztétikumképéhez

2015
Filozófia, Tudomány

Czétány György: A transzcendentális illúzió keletkezése és története - Három szintézis harca egy egységes valóságért

Budapest, 2015
Filozófia, Tudomány

Sörén Kierkegaard et all.: A halál filozófiai megszólításai - Sörén Kierkegaard, Max Scheler, Georg Simmel, Miguel de Unamuno írásai a halálról

2011
Filozófia, Tudomány

Cseke Ákos: Igaz szó, igaz élet. - A kései Foucault és az igazság története

2015
Filozófia, Tudomány

Cseke Ákos: Szabadság - Coram Deo Kortársak

2016
Filozófia, Tudomány

Csikós Ella: Élő gondolkodás - A folyamatfilozófia klasszikusai: Hegel és Whitehead

2008
Filozófia, Tudomány

Csörgő Zoltán - Szabados Levente (szerk.): Szubjektív tudás - Objektív tudomány

2009
Filozófia, Tudomány

Deczki Sarolta: Meredek sziklagerinc - Husserl és a válság problémája

Budapest, 2014
Filozófia, Tudomány

Gilles Deleuze, Claire Parnet: Párbeszédek

2016
Filozófia, Tudomány

Jacques Derrida: Bitangok - Két esszé az észről

2015
Filozófia, Tudomány

Jacques Derrida: Törvényerő - „A tekintély misztikus alapja”

2016
Filozófia, Tudomány

René Descartes: A lélek szenvedélyei és más írások

Budapest, 2012
Filozófia, Tudomány

Vincent Descombes: Az ugyanaz és a más - Negyvenöt év francia filozófiája (1933-1978)

2017
Filozófia, Tudomány

Denis Diderot: Esztétika, filozófia, politika

2013
Filozófia, Tudomány

Farkas Szilárd: Nihilizmustól a krizeológiáig - Válságértelmezések a XX, századi magyar filozófiában

2016
Filozófia, Tudomány

Fehér M. István, Lengyel Zsuzsanna Mariann - Nyírő Miklós - Olay Csaba (szerk.): „Szót érteni egymással” - Hermeneutika, tudományok, dialógus

2013
Filozófia, Tudomány

Feher M. István: Hermeneutikai tanulmányok I.

2001
Filozófia, Tudomány