A L’Harmattan-t több mint 35 éve alapították Franciaországban. A kiadó, amely a kortárs irodalom, a humántudományok és társadalomtudományok területén jelentet meg könyveket, világszerte elismert. Kínálata rendkívül széles, szerzői a legkülönfélébb kultúrákat, műfajokat és filozófiákat képviselik.

Első magyarországi könyvesboltja 1999-ben nyílt meg a Belváros egyik legszebb belső udvarán a Kossuth Lajos utcában, az Auguszt Cukrászda mellett. A választás elsődleges oka az egyetemek közelsége volt. Az évek során fokozatosan változott készletünk, jelenleg kizárólag saját kiadványokat illetve a párizsi székhelyű anyacégünk, az Editions L’Harmattan könyveit kínáljuk. Másik könyvesboltunk 2011-ben nyílt meg a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által vezetett Párbeszéd Házában. Az elnevezés beszédes, mivel a vallások, a tudományok, a kultúrák egymással kommunikáló és egymásra ható szimbiózisát kívánja szemléltetni.

Könyveink közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok. Köteteink jelentős része tudományos kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel közös sorozatokban jelenik meg, ezzel biztosítva a szakmai színvonalat. Dinamikusan fejlődik kiadónknál a szépirodalmi könyvek kiadása is. Könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kedvezményekkel várunk minden kedves érdeklődőt.

Könyvek

Feher M. István et al: Vitában egymással - Filozófusok disputái, kontroverziái

2015
Filozófia, Tudomány

Fehér Márta - Láng Benedek - Zemplén Gábor (szerk.): Tudás az időben - Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Évkönyv 1/1

2004
Filozófia, Tudomány

Fehér Márta - Zemplén Gábor - Binzberger Viktor (szerk.): Értelem és történelem

2006
Filozófia, Tudomány

Hörcher Frenc - Mester Béla - Turgonyi Zoltán (szerk.): Is a universal morality possible?

2015
Filozófia, Tudomány

Fichte, Johann Gottlieb: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérete

2003
Filozófia, Tudomány

Forrai Gábor (szerk.): Filozófiai intuíciók - Filozófusok az intuícióról

2013
Filozófia, Tudomány

Forrai Gábor: A jelek tana - Locke ismeretelmélete és metafizikája

2005
Filozófia, Tudomány

Forrai Gábor: Kortárs nézetek a tudásról

2014
Filozófia, Tudomány

Michel Foucault: A rendellenesek

2014
Filozófia, Tudomány

Frenyó Zoltán (szerk.): Ervin Gábor emlékezete - Ervin Gábor bölcseleti munkái - Fejezet a magyar neotomizmus történetéből

2012
Filozófia, Tudomány

Frenyó Zoltán - Turgonyi Zoltán: Jacques Maritain - Tanulmányok

2006
Filozófia, Tudomány

Gábor György: Múltba zárt jelen - avagy a történelem hermeneutikája

2016
Filozófia, Tudomány

José Ortega y Gasset: Elmélkedések Európáról

2007
Filozófia, Tudomány

René Girard: Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva

2013
Filozófia, Tudomány

Göran Therborn: A marxizmustól a posztmarxizmus felé?

2010
Filozófia, Tudomány

François Guizot: François Guizot - Válogatott politikai írások

2005
Filozófia, Tudomány

Gyenge Zoltán (szerk.): Soren Kierkegaard 1813-2013

2014
Filozófia, Tudomány

Szent Ágoston: Írások a kegyelemről és az eleve elrendelésről

Budapest, 2015
Filozófia, Tudomány

Hankovszky Tamás: Fichte korai tudománytanának alapgondolata - Antropológia és transzcendentális filozófia

2014
Filozófia, Tudomány

Holger Helting: Bevezetés a pszichoterápiás daseinanalízis filozófiai dimenzióiba

2007
Filozófia, Tudomány

Axel Honneth: Harc az elismerésért - A társadalmi konfliktusok morális grammatikája

2013
Filozófia, Tudomány

Horkay-Hörcher Ferenc (szerk.): Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből 1450-1650

2013
Filozófia, Tudomány

Horkay Hörcher Ferenc: A bölcsészettudományok hasznáról

2014
Filozófia, Tudomány

Horváth Orsolya: Az öneszmélés fenomenológiája - A fenomenológiai redukció problémája Husserl késői filozófiájában

2010
Filozófia, Tudomány

Isztray Simon: Nietzsche - Filozófus születése a tragédia szelleméből

2011
Filozófia, Tudomány

Rudolf Kassner: Az emberi nagyság elemei - Két eszme

2013
Filozófia, Tudomány

Kenéz László - Rónai András (szerk.): A dolgok /és a szavak/. A fenomenológiai kutatás kortárs problémái - Dasein könyvek

2008
Filozófia, Tudomány

Kicsák Lóránt: Aporiák próbatétele. Tanulmányok, esszék - Aspecto könyvek

2015
Filozófia, Tudomány

Soren Aabye Kierkegaard: Kierkegaard - Az ismétlés

2008
Filozófia, Tudomány

Soren Kierkegaard: A jelenkor kritikája

2015
Filozófia, Tudomány

Kisbali László: Sapere aude! - Esztétikai és művelődéstörténeti írások

2009
Filozófia, Tudomány

Kiss Lajos András: Teóriák hálójában - Filozófiai tanulmányok

2006
Filozófia, Tudomány

Kiss Szabolcs: A logika egyedfejlődése és szociológiája - Szemelvények a megismeréstudományok köréből

2015
Filozófia, Tudomány

Kiss Viktor: Marx & Ideológia

2011
Filozófia, Tudomány

Kiss-Koczka Éva: Az erény mestersége - David Hume morálfilozófiájának két olvasata

2014
Filozófia, Tudomány

Kocziszky Éva: Anti filozófusok - huszonöt időszerű kérdése a kereszténységhez

2014
Filozófia, Tudomány

Kocsis László: Az igazságalkotás metafizikája

2016
Filozófia, Tudomány

Alexandre Koyré: Tanulmányok a tudományos gondolkodás történetéről

2010
Filozófia, Tudomány

Krausz Tamás (szerk.): Lukács György és a szocialista alternatíva

Budapest, 2010
Filozófia, Tudomány

Krokovay Zsolt (szerk.): Felelősség - Oxfordi tanulmányok a filozófia köréből

2006
Filozófia, Tudomány

Kutrovácz Gábor - Láng Benedek - Zemplén Gábor (szerk.): Határmunkálatok a tudományban

2010
Filozófia, Tudomány

Gottfried Wilhelm Leibniz: Újabb értekezések az emberi értelemről

2005
Filozófia, Tudomány

Lengyel Zsuzsanna Mariann - Jani Anna (szerk.): A másik igazsága - Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére

Budapest, 2012
Filozófia, Tudomány

Lengyel Zsuzsanna Mariann: A végesség hermeneutikája - Az idő mint filozófiai probléma Martin Heidegger gondolkodásában

2011
Filozófia, Tudomány

Gérard Mairet: Mundus est fabula - Filozófiai vizsgálódás a szabadságról korunkban

2010
Filozófia, Tudomány

Nicolas Malebranche: Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról

2007
Filozófia, Tudomány

Gabriel Marcel: Metafizikai napló

2014
Filozófia, Tudomány

Marion, Jean-Luc: Az erotikus fenomén - Hat meditáció

2012
Filozófia, Tudomány

Marosán Bence Péter (szerk.): Elidegenedés és emancipáció - Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok

2016
Filozófia, Tudomány

Márton Miklós - Molnár Gábor - Tőzsér János (szerk.): Más elmék

2017
Filozófia, Tudomány