A L’Harmattan-t több mint 35 éve alapították Franciaországban. A kiadó, amely a kortárs irodalom, a humántudományok és társadalomtudományok területén jelentet meg könyveket, világszerte elismert. Kínálata rendkívül széles, szerzői a legkülönfélébb kultúrákat, műfajokat és filozófiákat képviselik.

Első magyarországi könyvesboltja 1999-ben nyílt meg a Belváros egyik legszebb belső udvarán a Kossuth Lajos utcában, az Auguszt Cukrászda mellett. A választás elsődleges oka az egyetemek közelsége volt. Az évek során fokozatosan változott készletünk, jelenleg kizárólag saját kiadványokat illetve a párizsi székhelyű anyacégünk, az Editions L’Harmattan könyveit kínáljuk. Másik könyvesboltunk 2011-ben nyílt meg a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által vezetett Párbeszéd Házában. Az elnevezés beszédes, mivel a vallások, a tudományok, a kultúrák egymással kommunikáló és egymásra ható szimbiózisát kívánja szemléltetni.

Könyveink közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok. Köteteink jelentős része tudományos kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel közös sorozatokban jelenik meg, ezzel biztosítva a szakmai színvonalat. Dinamikusan fejlődik kiadónknál a szépirodalmi könyvek kiadása is. Könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kedvezményekkel várunk minden kedves érdeklődőt.

Könyvek

Márton Miklós - Molnár Gábor - Tőzsér János (szerk.): Realizmus, magyarázat, megértés

2015
Filozófia, Tudomány

Maurice Merleau- Ponty: A látható és a láthatatlan

2006
Filozófia, Tudomány

Maurice Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája

Budapest, 2012
Filozófia, Tudomány

Mészáros István: A tőkén túl - Közelítések az átmenet elméletéhez - Első rész: Az ellenőrizhetetlenség árnya

2008
Filozófia, Tudomány

Mészáros István: A tőkén túl - Közelítések az átmenet elméletéhez 2. - A szocialista kritika történelmi öröksége

2009
Filozófia, Tudomány

Mezei Balázs: Vallás és hagyomány

2003
Filozófia, Tudomány

Giovanni Pico della Mirandola: Benivieni neoplatonista versének kommentárja

Budapest, 2012
Filozófia, Tudomány

Nemes Z. Márió: Képalkotó elevensége - Esztétika és antropológia a humanitás határvidékén

2015
Filozófia, Tudomány

Nyírő Miklós (szerk.): Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty

2010
Filozófia, Tudomány

Nyíró Miklós (szerk.): Hans-Georg Gadamer - egy 20. századi humanista

2009
Filozófia, Tudomány

Nyíró Miklós (szerk.): Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger és Derrida

2012
Filozófia, Tudomány

Nyírő Miklós: Nyelviség és nyelvfeledtség - Hans - Georg Gadamer és a nyelv hermeneutikája

2006
Filozófia, Tudomány

Olay Csaba - Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században

2011
Filozófia, Tudomány

Olay Csaba - Weiss János (szerk.): A művészettől a tömegkultúráig

2014
Filozófia, Tudomány

Olay Csaba: Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa

2008
Filozófia, Tudomány

Paksi Dániel - Kertész Gergely (szerk.): Emergens evolúció

2012
Filozófia, Tudomány

Paksi Dániel: Személyes valóság

2014
Filozófia, Tudomány

Pavlovits Tamás: Logika és gondolkodás - A megismerés elméletei a korai felvilágosodásban

Budapest, 2012
Filozófia, Tudomány

Pető Zoltán: Edmund Burke és kritikusai - Egy XVIII. századi politikai elmélet esztétikája

2016
Filozófia, Tudomány

Pogonyi Szabolcs: Közösségelvűség és politikai liberalizmus - Charles Taylor liberalizmuskritikája

2012
Filozófia, Tudomány

Popovics Zoltán: A prezentifikáció fenomenológiája

2014
Filozófia, Tudomány

Michael Quante: A cselekvés hegeli koncepciója

2011
Filozófia, Tudomány

John Rawls: A népek joga - Visszatérés a közös gondolkodás eszméjéhez

2008
Filozófia, Tudomány

Richard Rorty: Filozófia és társadalmi remény

2007
Filozófia, Tudomány

Sajó Sándor: Majdnem minden - A megtört totalitás dialektikája

2014
Filozófia, Tudomány

Sárkány Péter: A filozófia mint praxis - Tanulmányok a filozófia, a pszichoterápia és a szociálpedagógia határterületeiről

2014
Filozófia, Tudomány

Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi

Budapest, 2006
Filozófia, Tudomány

Kenneth Schenck: Bevezetés Philón életéhez és írásaihoz

2010
Filozófia, Tudomány

Schmal Dániel (szerk.): Lélek és elme a kartezianizmus korában - Elmefilozófiai szöveggyűjtemény

2010
Filozófia, Tudomány

Schmal Daniel: Termeszettörvény és gondviselés - Egy filozófiai és teológiai kérdés a korai felvilágosodásban

2006
Filozófia, Tudomány

W. Schmidt-Biggemann: Teodícea és tényék - A nemet felvilágosodás filozófiai profilja

2011
Filozófia, Tudomány

Boros Gábor, Olay Csaba: Arthur Schopenhauer - Az alap tételéről Kant filozófiájának kritikája

2013
Filozófia, Tudomány

Schwendtner Tibor, Margitay Tihamér: Tudomány megértő módban - Hermeneutika és tudományfilozófia

2003
Filozófia, Tudomány

Schwendtner Tibor: Szabadság és fenomenológia - Tanulmányod Husserlről és Heideggerről

2003
Filozófia, Tudomány

Lubinszki Mária, Schwendtner Tibor: Husserl és Heidegger - Egy filozófiai összecsapás analízise

2008
Filozófia, Tudomány

Schwendtner Tibor: Eljövendő múlt - Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél

2011
Filozófia, Tudomány

Schwendtner Tibor: Heidegger és a nemzetiszocializmus - Tanulmányok

2016
Filozófia, Tudomány

Simon József: Létre nyílt lehetőség - Ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és Duns Scotus filozófiájában

Budapest, 2012
Filozófia, Tudomány

Susszer Zoltán László (szerk.): A filozófia útjai - Útkereső értelmezések

2004
Filozófia, Tudomány

Szabó Zsigmond: A keletkezés ontológiája - A végtelen fenomenológiája

2005
Filozófia, Tudomány

Szabó Zsigmond: A libidó antinómiája és más paradoxonok

Budapest, 2012
Filozófia, Tudomány

Szalai Judit: Kortárs angolszász érzelemfilozófia

2013
Filozófia, Tudomány

Szalai Miklós: Létezik-e Isten? Ateista érvek a mai angolszász filozófiában

2005
Filozófia, Tudomány

Szántó Veronika: A szabadság iskolája - Köszöntő kötet Ludassy Mária tiszteletére

2014
Filozófia, Tudomány

Szécsényi Endre: Szépség és szabadság - Eszmetörténeti tanulmányok

2009
Filozófia, Tudomány

Szegedi Nóra: A magaban való dolog fenomenológiája - Egy klasszikus kanti probléma Husserl transzcendentális fenomenológiájának perspektívájából

2007
Filozófia, Tudomány

Szoboszlai - Kiss Katalin: Poszeidóniosz - Töredékek és kommentár

2009
Filozófia, Tudomány

Szombath Attila - Petres Lúcia (szerk.): Metafizika Magyarországon? - Konferenciaelőadások Weissmahr Béla filozófiai örökségéről

Budapest, 2015
Filozófia, Tudomány

Takács Ádám: A fenomén és tárgya - Fenomenológiai értelmezések és elemzések

2013
Filozófia, Tudomány

Tallár Ferenc: ... és ... - Struktúra és communitas

2006
Filozófia, Tudomány