A L’Harmattan-t több mint 35 éve alapították Franciaországban. A kiadó, amely a kortárs irodalom, a humántudományok és társadalomtudományok területén jelentet meg könyveket, világszerte elismert. Kínálata rendkívül széles, szerzői a legkülönfélébb kultúrákat, műfajokat és filozófiákat képviselik.

Első magyarországi könyvesboltja 1999-ben nyílt meg a Belváros egyik legszebb belső udvarán a Kossuth Lajos utcában, az Auguszt Cukrászda mellett. A választás elsődleges oka az egyetemek közelsége volt. Az évek során fokozatosan változott készletünk, jelenleg kizárólag saját kiadványokat illetve a párizsi székhelyű anyacégünk, az Editions L’Harmattan könyveit kínáljuk. Másik könyvesboltunk 2011-ben nyílt meg a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által vezetett Párbeszéd Házában. Az elnevezés beszédes, mivel a vallások, a tudományok, a kultúrák egymással kommunikáló és egymásra ható szimbiózisát kívánja szemléltetni.

Könyveink közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok. Köteteink jelentős része tudományos kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel közös sorozatokban jelenik meg, ezzel biztosítva a szakmai színvonalat. Dinamikusan fejlődik kiadónknál a szépirodalmi könyvek kiadása is. Könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kedvezményekkel várunk minden kedves érdeklődőt.

Könyvek

Tanács János: Ami hiányzik Bolyai János Appendixéből - és ami nem

2008
Filozófia, Tudomány

Tánczos Péter - Varga Rita (szerk.): Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról - „...amennyiben szellemi lények vagyunk"

2016
Filozófia, Tudomány

Tóth Gábor: A tömeg- és az elitművészet esztétikai jelentése Ortega, Spengler és Walter Benjamin filozófiájában

2016
Filozófia, Tudomány

Török Csaba: Bölcsességkeresők

2009
Filozófia, Tudomány

Török-Szabó Balázs: A teória

2015
Filozófia, Tudomány

Újvári Márta: Metafizikai dilemmák - Szubsztanciák, trópusok, változás

2009
Filozófia, Tudomány

Ullmann Tamás - Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty - A francia fenomenológia klasszikus korszaka

2011
Filozófia, Tudomány

Ullmann Tamás: A láthatatlan forma - Sematizmus és intencionalitás

2010
Filozófia, Tudomány

Ullmann Tamás: Az értelem dimenziói

2012
Filozófia, Tudomány

Utasi Krisztina: Ész és kinyilatkoztatás között - A Lessing-Goeze vita esztétikatörténeti jelentőségéről

2009
Filozófia, Tudomány

Varga Péter András - Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások - Ismeretfilozófia és fenomenológiai filozófia

2009
Filozófia, Tudomány

Varga Péter András - Zuh Deodáth (szerk.): Az új Husserl - Szemelvények az életmű ismeretlen fejezeteiből

2011
Filozófia, Tudomány

Varga Péter András: A fenomenológia keletkezése

2013
Filozófia, Tudomány

Veres Ildikó: Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből

2017
Filozófia, Tudomány

Vermes Katalin: A test éthossza - A test és a másik tapasztalatainak összefüggése Merleau-Ponty és Lévinas filozófiájában

2006
Filozófia, Tudomány

Vető Miklós: Simone Weil vallásos metafizikája

2005
Filozófia, Tudomány

Wolfgang Welsch: Esztétikai gondolkodás

2011
Filozófia, Tudomány

Zuh Deodáth: Edmund Husserl ismeretfilozófiája

2015
Filozófia, Tudomány

Zvolenszky Zsófia (szerk.): Nehogy érvgyűlölők legyünk - Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára

2013
Filozófia, Tudomány

Antal Attila: Ökopolitika, ideológia, baloldal

2014
Humánökológia, Tudomány

Antal Z. László: Klímaparadoxonok - Lehet - e harmónia természet és társadalom között?

2015
Humánökológia, Tudomány

Borsos Balázs: Elefánt a hídon - Gondolatok az ökológiai antropológiáról

2004
Humánökológia, Tudomány

Borsos Béla: Azok a bizonyos könnyű léptek - I. Ökológia és rendszerelmélet

2003
Humánökológia, Tudomány

Borsos Béla: Az új gyűrűfű - Az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település - és vidékfejlesztésben

2016
Humánökológia, Tudomány

Darvas Béla - Székács András (szerk.): Mezőgazdasági ökotoxikológia

2010
Humánökológia, Tudomány

Horváth Balázs: Ökológiai lábnyom és fenntarthatatlanság

2016
Humánökológia, Tudomány

Jakab György - Varga Attila: A fenntarthatóság pedagógiája - Fenntarthatóság és globalizáció 4.

2007
Humánökológia, Tudomány

Kajner Péter (szerk.): Gazda/g/ságunk újrafelfedezése. Fenntartható vidéki gazdaságfejlesztés elméletben és gyakorlatban - Fenntarthatóság és globalizáció 3.

2007
Humánökológia, Tudomány

Kiss Károly (szerk.): Tiltandó támogatások - Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban

2006
Humánökológia, Tudomány

Lányi András - Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika - Szöveggyűjtemény

2005
Humánökológia, Tudomány

Lányi András - Farkas Gabriella: Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható?

2010
Humánökológia, Tudomány

Lányi András: A fenntartható társadalom - Fenntarthatóság és globalizáció 2.

2007
Humánökológia, Tudomány

Lányi András: A globalizáció folyamata - Fenntarthatóság és globalizáció 1.

2007
Humánökológia, Tudomány

Lányi András: Az ember fáj a földnek - Utak az ökofilozófiához

2010
Humánökológia, Tudomány

Andreas Malm: Hamarosan túl késő lesz... - avagy a klímaváltozás árnyékában

2012
Humánökológia, Tudomány

Ohnsorge-Szabó László - Ungvári Gábor - Kajner Péter: Fenntartható EU felé (?) - Kritikai elemzés az Európai Unió és Magyarország környezetpolitikájáról

2005
Humánökológia, Tudomány

Ohnsorge-Szabó László: Ökológiai gazdaságtan és monetarizmus

2003
Humánökológia, Tudomány

Olajos Péter: Konzervatív zöldség Politikáról, gazdaságról jövő időben

2011
Humánökológia, Tudomány

Pomázi István - Szabó Elemér: A társadalmi metabolizmus - A fejlett gazdaságok anyagáramlása

2006
Humánökológia, Tudomány

Pierre Rabhi: Hogy megmaradjon az élet

2014
Humánökológia, Tudomány

Pierre Rabhi: Pénzt akarunk, vagy életet?

2014
Humánökológia, Tudomány

Scheiring Gábor - Jávor Benedek (szerk.): Oikosz és polisz - Zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény

2009
Humánökológia, Tudomány

Xantus Janos: Xantus Janos írasai - A humánetika és a természetvédelem megközelítéséből

2012
Humánökológia, Tudomány

Takács-Sánta András (szerk.): Paradigmaváltás?! Kultúránk néhány alapvető meggyőződésének újragondolása - Fenntarthatóság és globalizáció 5.

2007
Humánökológia, Tudomány

Takács-Sánta András: Bioszféra - átalakításunk nagy ugrásai

2008
Humánökológia, Tudomány

Vári Anna: Tiszta atomenergia? Radioaktív hulladékkezelés Magyarországon és külföldön

2009
Humánökológia, Tudomány

Arday Géza: Ami a tankönyvekből kimaradt - Irodalomóra haladóknak

2011
Irodalomtudomány, Tudomány

Arday Géza: Gyermektelen írók a diktatúra idején

2013
Irodalomtudomány, Tudomány

Arday Géza: Horizontmentés. Esszék, tanulmányok, pályaképek

2015
Irodalomtudomány, Tudomány

Balázs Péter: Biblia, história és bölcselet a felvilágosodás korában

2013
Irodalomtudomány, Tudomány