A L’Harmattan-t több mint 35 éve alapították Franciaországban. A kiadó, amely a kortárs irodalom, a humántudományok és társadalomtudományok területén jelentet meg könyveket, világszerte elismert. Kínálata rendkívül széles, szerzői a legkülönfélébb kultúrákat, műfajokat és filozófiákat képviselik.

Első magyarországi könyvesboltja 1999-ben nyílt meg a Belváros egyik legszebb belső udvarán a Kossuth Lajos utcában, az Auguszt Cukrászda mellett. A választás elsődleges oka az egyetemek közelsége volt. Az évek során fokozatosan változott készletünk, jelenleg kizárólag saját kiadványokat illetve a párizsi székhelyű anyacégünk, az Editions L’Harmattan könyveit kínáljuk. Másik könyvesboltunk 2011-ben nyílt meg a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által vezetett Párbeszéd Házában. Az elnevezés beszédes, mivel a vallások, a tudományok, a kultúrák egymással kommunikáló és egymásra ható szimbiózisát kívánja szemléltetni.

Könyveink közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok. Köteteink jelentős része tudományos kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel közös sorozatokban jelenik meg, ezzel biztosítva a szakmai színvonalat. Dinamikusan fejlődik kiadónknál a szépirodalmi könyvek kiadása is. Könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kedvezményekkel várunk minden kedves érdeklődőt.

Könyvek - Irodalomtudomány

  • 1
  • 2

Arday Géza: Ami a tankönyvekből kimaradt - Irodalomóra haladóknak

2011
Irodalomtudomány, Tudomány

Arday Géza: Gyermektelen írók a diktatúra idején

2013
Irodalomtudomány, Tudomány

Arday Géza: Horizontmentés. Esszék, tanulmányok, pályaképek

2015
Irodalomtudomány, Tudomány

Balázs Péter: Biblia, história és bölcselet a felvilágosodás korában

2013
Irodalomtudomány, Tudomány

Bartha Judit: A szerző árnyképe - Romantikus költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann alkotásesztétikájában

2008
Irodalomtudomány, Tudomány

Bartók Imre: Paul Celan - A sérült élet poétikája

Budapest, 2009
Irodalomtudomány, Tudomány

Bartók Imre: Rilke - Ornamentika és halál

2011
Irodalomtudomány, Tudomány

Borbély László: Tegnap is van, nem csak holnap - Arday Gézával beszélget Borbély László

2015
Irodalomtudomány, Tudomány

Czeglédy Anita - Fülöp József - Ritz Szilvia (szerk.): Inspirationen - Künste im Wechselspiel

2012
Irodalomtudomány, Tudomány

Csetri Lajos: Amathus - Válogatott tanulmányok I.

2007
Irodalomtudomány, Tudomány

Csetri Lajos: Amathus - Válogatott tanulmányok II.

2007
Irodalomtudomány, Tudomány

Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai - A figurális-tipológiai olvasás

2016
Irodalomtudomány, Tudomány

Falusi Márton (szerk.): Túl posztokon és izmusokon

Budapest, 2015
Irodalomtudomány, Tudomány

Ferencz Győző: Az alany mint tárgy. Kritikák és megemlékezések 1992-2013

2014
Irodalomtudomány, Tudomány

Ferencz Győző: Körvonalak a ködben - Tanulmányok költészetről

Budapest, 2014
Irodalomtudomány, Tudomány

Ferenczi Attila (szerk.): A rejtélyes Aeneis

2005
Irodalomtudomány, Tudomány

Bacsó Béla, Bárczi Zsófia: Közelítések a szatírához - Párbeszéd - kötetek 6.

2013
Irodalomtudomány, Tudomány

Friedrich Judit: Good to Be 56 - Writings in Honour of Tibor Fischer’s Birthdays

2014
Irodalomtudomány, Tudomány

Fülöp József - Ritz Szilvia (szerk.): Inspirationen II

Budapest, 2015
Irodalomtudomány, Tudomány

Gárdos Bálint - Péter Ágnes (szerk.): Forradalom és retorika. Tanulmányok az angol romantikáról

2008
Irodalomtudomány, Tudomány

Gárdos Bálint - Péter Ágnes - Pikli Natália - Vince Máté (szerk.): Confrontations and interactions - Essays on cultural memory

2011
Irodalomtudomány, Tudomány

Gárdos Bálint: Földönjáró romantikusok - A XIX. század elejének brit esszéirodalmáról

Budapest, 2012
Irodalomtudomány, Tudomány

Géher István: Shakespeare-olvasókönyv - Tükörképünk 37 darabban

2015
Irodalomtudomány, Tudomány

Kroó Katalin - Ferenczi Attila: Elbeszélés a 19. és 20. század fordulóján - Narratív párbeszédek

2011
Irodalomtudomány, Tudomány

Hansági Ágnes - Hermann Zoltán (szerk.): Jókai & Jókai - Tanulmányok

2013
Irodalomtudomány, Tudomány

Havasi Ágnes: Dosztojevszkij szentjei - A pozitív szépségű hősök ortodox egyházi eredete

2008
Irodalomtudomány, Tudomány

Hermann Zoltán: Varázs/szer/tár - Varázsmesei kánonok a régiségben és a romantikában

2012
Irodalomtudomány, Tudomány

Szitár Katalin emlékére: Párhuzamok, történetek - Tanulmányok a kortárs közép - európai regényről

2016
Irodalomtudomány, Tudomány

Imrei Andrea: Álomfejtés - Julio Cortázar novelláinak szimbólumelemzése

2003
Irodalomtudomány, Tudomány

Borbély Julianna - Kállay G. Katalin - Nagy Judit - Dan H. Popescu (szerk.): English Language & Literatures in English 2014

Budapest, 2015
Irodalomtudomány, Tudomány

Kállay G. Katalin (szerk.): The arts of attention

2016
Irodalomtudomány, Tudomány

Kiss Farkas Gábor: Imagináció és imitáció Zrínyi eposzában

2012
Irodalomtudomány, Tudomány

Lucie Dolezalová - Farkas Gábor Kiss - Rafal Wójcik: The art of memory in late medieval Central Europe (Czech lands, Hungary, Poland)

2016
Irodalomtudomány, Tudomány

Kristóf Luca: Véleményformálók - Hírnév és tekintély az értelmiségi elitben

2014
Irodalomtudomány, Tudomány

Kroó Katalin - Bényei Tamás (szerk.): Utópiák és ellenutópiák

2010
Irodalomtudomány, Tudomány

Kroó Katalin - Torop Péter (szerk.): Russian text (19th century) and antiquity / Ruszkij tyekszt (19 vek) i anticsnoszty

2008
Irodalomtudomány, Tudomány

Kroó Katalin: Irodalmi szövegfolytonosság - A közvetítő alakzatok poétikája Dosztojevszkij alkotásaiban

2012
Irodalomtudomány, Tudomány

Kulin Borbála: Etikum és esztétikum kapcsolata Illyés Gyula életművében

2017
Irodalomtudomány, Tudomány

Labddi Gergely: A magyar episztola a felvilágosodás korában - Műfaj- és médiatörténeti értelmezés

2008
Irodalomtudomány, Tudomány

Lapis József - Sebestyén Attila: Erővonalak - Közelítések Térey Jánoshoz

2009
Irodalomtudomány, Tudomány

Phlippe Lejeune: Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatott tanulmányok - Szöveg és emlékezet

2003
Irodalomtudomány, Tudomány

Lengyel Valeria: Elfordított látóhatár - A poétikai tér Nemes Nagy Agnes költészetében

2015
Irodalomtudomány, Tudomány

Lukácsi Margit: Kép, képzelet, fantasztikum: a fantázia mesterei: a XIX-XX. századi olasz irodalomban Collóditól Calvinóig - Tanulmányok, műelemzések

2016
Irodalomtudomány, Tudomány

Máthé Andrea: A könyv csábítása - Tanulmányok, esszék, kritikák

2009
Irodalomtudomány, Tudomány

Nagy András: Az árnyjátékos - Sören Kierkegaard irodalomtörténet, eszmetörténet és hatástörténet metszéspontjain

2011
Irodalomtudomány, Tudomány

Pápes Éva: Királylányok - tündérek - boszorkányok. A nő három arca a mesében

2013
Irodalomtudomány, Tudomány

Pásztor Péter: Northrop Frye 100: A Danubian Perspective - Northrop Frye 100: Dunai távlatból

2014
Irodalomtudomány, Tudomány

Péter Ágnes: Keats világa

2010
Irodalomtudomány, Tudomány

Péterfi Gábor: Szabó Dezső és Féja Géza Trianon - reflexiója és külpolitikai nézetei

2011
Irodalomtudomány, Tudomány

Petrőczi Éva - Szabó András (szerk.): A zsoltár a régi magyar irodalomban

2011
Irodalomtudomány, Tudomány

  • 1
  • 2