A L’Harmattan-t több mint 35 éve alapították Franciaországban. A kiadó, amely a kortárs irodalom, a humántudományok és társadalomtudományok területén jelentet meg könyveket, világszerte elismert. Kínálata rendkívül széles, szerzői a legkülönfélébb kultúrákat, műfajokat és filozófiákat képviselik.

Első magyarországi könyvesboltja 1999-ben nyílt meg a Belváros egyik legszebb belső udvarán a Kossuth Lajos utcában, az Auguszt Cukrászda mellett. A választás elsődleges oka az egyetemek közelsége volt. Az évek során fokozatosan változott készletünk, jelenleg kizárólag saját kiadványokat illetve a párizsi székhelyű anyacégünk, az Editions L’Harmattan könyveit kínáljuk. Másik könyvesboltunk 2011-ben nyílt meg a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által vezetett Párbeszéd Házában. Az elnevezés beszédes, mivel a vallások, a tudományok, a kultúrák egymással kommunikáló és egymásra ható szimbiózisát kívánja szemléltetni.

Könyveink közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok. Köteteink jelentős része tudományos kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel közös sorozatokban jelenik meg, ezzel biztosítva a szakmai színvonalat. Dinamikusan fejlődik kiadónknál a szépirodalmi könyvek kiadása is. Könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kedvezményekkel várunk minden kedves érdeklődőt.

Könyvek - Néprajz

  • 1
  • 2

Andrásfalvy Bertalan (szerk.): Az Idő rostájában - Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára I. kötet

2004
Néprajz, Tudomány

Andrásfalvy Bertalan (szerk.): Az Ido rostájában - Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára II. kötet

2004
Néprajz, Tudomány

Andrásfalvy Bertalan (szerk.): Az Idő rostájában - Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára III. kötet

2004
Néprajz, Tudomány

Andrásfalvy Bertalan: Együtt élő népek - Eltérő értékrendek - Andrásfalvy Bertalan - Válogatott társadalomnéprajzi tanulmányai

2011
Néprajz, Tudomány

Antalné Tamkó Mária: Gyimes - völgyi csángó népi gyógyászat

2003
Néprajz, Tudomány

Belényesy Márta: Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből I.

2011
Néprajz, Tudomány

Belényesy Márta: Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből II.

2012
Néprajz, Tudomány

Bosnyák Sándor: Mit láték álmomban - Népi álomfejtés és kiedelemtörténetek

2005
Néprajz, Tudomány

Bosnyák Sándor: Magyar Biblia - A világ teremtése, az özönvíz, Jézus élete s a világ vége napjaink szájhagyományában

2001
Néprajz, Tudomány

Budai Pál: A’ Köznép babonái és Balvélekedései ellen való Prédikátziók - Nagybajom 1811-1824

2005
Néprajz, Tudomány

Kádár László: Bum erdene

2012
Néprajz, Tudomány

Csonka-Takács Eszter (szerk.): Busójárás Mohácson - A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére készült jelölési dokumentáció szerkesztett változata

2010
Néprajz, Tudomány

Dyekiss Virág - Rodionova Elena: Dorvizsi. Ének az udmurt hősökről - A világ eposzai 9.

2012
Néprajz, Tudomány

Égető Melinda (szerk.): Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Győr és Sopron vármegyékből 1551-1843

2004
Néprajz, Tudomány

Égető Melinda (szerk.): Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17-19. századból

2001
Néprajz, Tudomány

Égető Melinda (szerk.): Hegytörvények forrásközléseinek gyűjteménye 1470-1846

2002
Néprajz, Tudomány

Égető Melinda - Polgár Tamás (szerk.): Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Somogy vármegyéből 1732-1847

2011
Néprajz, Tudomány

Égető Melinda (szerk.): Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Veszprém vármegyéből 1626-1828

2006
Néprajz, Tudomány

Ekkehard barát: Vita Waltharii manu fortis - Erős kezű Valter története

2010
Néprajz, Tudomány

Ekler Andrea - Mikos Éva - Vargyas Gábor (szerk.): Teremtés - Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére

2006
Néprajz, Tudomány

Farkas judit - Keszeg Vilmos (szerk.): Kolozsvártól Pécsig, a yaoitól a juhászatig - Néprajzi - kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából

2013
Néprajz, Tudomány

Fazekas Zsuzsa (szerk.): A hétfejű Zarvas - Kaukázusi mítoszok, népmesék, mondák

2005
Néprajz, Tudomány

Fazekas Zsuzsa (szerk.): A Világ eposzai - Dede Korkut könyve

2009
Néprajz, Tudomány

Fazekas Zsuzsa (szerk.): Ezen vöfi Könyv a Karsai Mihályé - Vőfélykönyv Székről

2005
Néprajz, Tudomány

Fazekas Zsuzsa (szerk.): Köroglu

2009
Néprajz, Tudomány

Fazekas Zsuzsa (szerk.): Nartok - Kaukázusi hősi mondák

2009
Néprajz, Tudomány

Fehér Zoltán: Boszorkány a forgószélken -Szánk és Móricgát néphite, népi gyógyászata

2003
Néprajz, Tudomány

Hoppál Mihály (szerk.): Fehérlófia

2007
Néprajz, Tudomány

Fülemile Ágnes - Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás - Néprajzi olvasat - Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei

2008
Néprajz, Tudomány

Gagyi József - Dyekiss Virág: Hiedelemszövegek Székelyföldről

2015
Néprajz, Tudomány

Görög-Karády Veronika: Erdős Lajos mesei világa és meséi - Népmesék Tyukodról

2009
Néprajz, Tudomány

Hála József: Tudósok, kutatók, gyűjtők - Néhány fejezet a magyar néprajztudomány és muzeológia történetéből

2014
Néprajz, Tudomány

Hoppál Mihály: Hiedelem és hagyomány

2006
Néprajz, Tudomány

Iancu Laura: Vallás magyarfaluban - Néprajzi vizsgálat

2013
Néprajz, Tudomány

Juhász Katalin (szerk.): Tiszta sorok - Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról

2009
Néprajz, Tudomány

Kámán Erzsébet (szerk.): Mélységek könyve - Orosz vallásos népénekek

2007
Néprajz, Tudomány

Kemecsi Lajos: A magyar paraszti járműkultúra - Documentatio Ethnographica 31.

2015
Néprajz, Tudomány

Keszeg Vilmos - Peti Lehel - Pócs Éva: Álmok és látomások a 20-21. századból - Szöveggyűj temény I. kötet

2009
Néprajz, Tudomány

Kocsis Rózsi: Nyitott könyv a lelkem... - Egy anya vallomása

2000
Néprajz, Tudomány

Kóka Rozália (szerk.): Bételjesítem Isten akaratját - A lészpedi szent leány látomásai

2006
Néprajz, Tudomány

Kovács Teréz: A paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása

2010
Néprajz, Tudomány

Küllős Imola - Sándor Ildikó (szerk.): Két kárpátaljai parasztpróféta szent iratai

2009
Néprajz, Tudomány

Küllős Imola - Vasvári Zoltán (szerk.): Áldozatok - A második világháborús hadifogolytáborok és a sztálini lágerek folklórjáról

2006
Néprajz, Tudomány

Láng Benedek - Tóth G. Péter (szerk.): A kincskeresés 400 éve Magyarországon - Fontes Ethnologiae Hungaricae 8.

Budapest, 2009
Néprajz, Tudomány

Mikos Éva: Árpád pajzsa - A magyar honfoglalás-hagyomány megszerkesztése és népszerűsítése a XVIII-XIX. században

2010
Néprajz, Tudomány

Miskolczy Ambrus: Felvilágosodás és babonaság - Erdélyi néphiedelem'gyűjtés 1789-90'ben

2016
Néprajz, Tudomány

Mohay Tamás: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás - Történet, eredet, hagyomány

2009
Néprajz, Tudomány

Rasíd ad-Dín Fazlallah: Oguz kán - A világ eposzai 4.

2010
Néprajz, Tudomány

Pápay József (szerk.): Osztják hősénekek

2010
Néprajz, Tudomány

Pócs Éva (szerk.): Folyamatok és fordulópontok - Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére

2003
Néprajz, Tudomány

  • 1
  • 2