A L’Harmattan-t több mint 35 éve alapították Franciaországban. A kiadó, amely a kortárs irodalom, a humántudományok és társadalomtudományok területén jelentet meg könyveket, világszerte elismert. Kínálata rendkívül széles, szerzői a legkülönfélébb kultúrákat, műfajokat és filozófiákat képviselik.

Első magyarországi könyvesboltja 1999-ben nyílt meg a Belváros egyik legszebb belső udvarán a Kossuth Lajos utcában, az Auguszt Cukrászda mellett. A választás elsődleges oka az egyetemek közelsége volt. Az évek során fokozatosan változott készletünk, jelenleg kizárólag saját kiadványokat illetve a párizsi székhelyű anyacégünk, az Editions L’Harmattan könyveit kínáljuk. Másik könyvesboltunk 2011-ben nyílt meg a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által vezetett Párbeszéd Házában. Az elnevezés beszédes, mivel a vallások, a tudományok, a kultúrák egymással kommunikáló és egymásra ható szimbiózisát kívánja szemléltetni.

Könyveink közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok. Köteteink jelentős része tudományos kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel közös sorozatokban jelenik meg, ezzel biztosítva a szakmai színvonalat. Dinamikusan fejlődik kiadónknál a szépirodalmi könyvek kiadása is. Könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kedvezményekkel várunk minden kedves érdeklődőt.

Könyvek - Szociológia

Paul Aries: A McDonald’s gyermekei - A világ McDonaldizálódása

2000
Szociológia, Tudomány

Bató Szilvia: Mert az Ördög velem volt - Élet elleni bűncselekmények a 19. század első felében

Budapest, 2012
Szociológia, Tudomány

Bodor Péter (szerk.): Szavak, képek, jelentés - Kvalitatív kutatási olvasókönyv - Pszichológia és Társadalom

2013
Szociológia, Tudomány

Bori István - Masát Ádám: A mai magyar társadalom

2008
Szociológia, Tudomány

Bögre Zsuzsanna - Keszei András - Ö. Kovács József (szerk.): Az identitások korlátai - Traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől

Budapest, 2012
Szociológia, Tudomány

Rogers Brubaker: Nacionalista politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban

2011
Szociológia, Tudomány

Brunczel Balázs: Modernitás illúziók nélkül - Niklas Luhmann társadalom - és politikaelmélete

2010
Szociológia, Tudomány

Juliet Corbin - Anselm Strauss: A kvalitatív kutatás alapjai

2015
Szociológia, Tudomány

Czibere Ibolya: Nők mélyszegénységben - Személyes életvilágok és cselekvési perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban

2012
Szociológia, Tudomány

Csoba Judit: A tisztes munka - A teljesfoglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája?

2010
Szociológia, Tudomány

Dávid Beáta - Barna Ildikó - Bóné Veronika - Hegedűs Réka - Izsák Éva: A rendszerváltás családtörténetei - Huszonöt év Budapest árnyékában

2016
Szociológia, Tudomány

Fábiánné Andrónyi Katalin: Romológia

2015
Szociológia, Tudomány

Farkas Péter: A szeretet közössége - A családszociológia alapjai

2006
Szociológia, Tudomány

Farkas Péter: A szeretet civilizációjáért - Társadalompolitika - szociálpolitika - családpolitika - és a keresztény társadalometika

2012
Szociológia, Tudomány

Farkas Péter: A szeretet és az élet bölcsője - A házasság és a család erkölcsteológiája és szociáletikája értékszociológiai kutatások fényében

2013
Szociológia, Tudomány

Farkas Péter: Egymásba kapaszkodva - Település- és közösségfejlesztés a globalizáció korában

2006
Szociológia, Tudomány

Feischmidt Margit et al.: Nemzet a mindennapokban - Az újnacionalizmus populáris kultúrája

Budapest, 2014
Szociológia, Tudomány

Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában

2012
Szociológia, Tudomány

Fliegauf Gergely - Ránki Sára: Fogva tartott gondolatok

2007
Szociológia, Tudomány

Antalóczy Tímea - Füstös László - Hankiss Elemér (szerk.): (Vész)jelzések a kultúráról No. 1. Jelentés a magyar kultúra állapotáról

2009
Szociológia, Tudomány

Hankiss Elemér: Egy ország arcai - Válogatott szociológiai írások 1977-2012

2012
Szociológia, Tudomány

Hidas Zoltán (szerk.): Ars sociologica - Vallomások a szociológiáról mint hivatásról

2016
Szociológia, Tudomány

Horváth Júlia Borbála: Újnőkorszak - Intermentalitás a XX. század második felétől Magyarországon

2008
Szociológia, Tudomány

Horváth Júlia Borbála: Lánylegény - Az intermentalitás és kialakulásának történeti háttere

2015
Szociológia, Tudomány

Huszár Ágnes: A nő terei

2011
Szociológia, Tudomány

Jávor István - Rozgonyi Tamás: A szervezetek és a munka világa

2007
Szociológia, Tudomány

Kangyal András - Laufer László (szerk.): Gépérzet

Budapest, 2011
Szociológia, Tudomány

Földvári Mónika - Tomposné Hakkel Tünde: Riport a családokról. A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet kutatási eredményei 2015 - Kapocs könyvek 15.

2016
Szociológia, Tudomány

Keszei András: Emlékek formájában

Budapest, 2015
Szociológia, Tudomány

Kisdi Barbara (szerk.): Létkérdések a születés körül

Budapest, 2015
Szociológia, Tudomány

Kiss Ambrus: Munkanélküliségről, foglalkoztatásról: egy intézményrendszer története

Budapest, 2015
Szociológia, Tudomány

Kovách Imre (szerk.): Vidékiek és városiak - A tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon

2007
Szociológia, Tudomány

Könczei György: Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? - Fogyatékosságtudományi eredmények a „másik oldal” megértéséhez

2016
Szociológia, Tudomány

Kuczi Tibor: Munkásprés - A munka kikényszerítésének története az ipari forradalomtól napjainkig

2011
Szociológia, Tudomány

Ladányi János: Leselejtezettek

2012
Szociológia, Tudomány

Ladányi János: Önpusztító nemzeti habitus

2015
Szociológia, Tudomány

Laki Ildikó: A nemzetközi és hazai fogyatékospolitika a 21. században

2013
Szociológia, Tudomány

Letenyei László: Településkutatás - Szöveggyűjtemény

2004
Szociológia, Tudomány

Murányi István (szerk.): Eternal return? - The Specter of Radicalism among Young People in Europe and Hungary

2015
Szociológia, Tudomány

Nagy Beáta: Háttérben - Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására

2015
Szociológia, Tudomány

Niedermüller Péter et al (szerk.): Sokfele modernitas - A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban

2008
Szociológia, Tudomány

Rácz Andrea: Barkácsolt életutak, szekvenciális (rendszer)igények - Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedett fiatal felnőttek iskolai pályafutásának, munkaerő-piaci részvételének és jövőképének vizsgálata

Budapest, 2012
Szociológia, Tudomány

Rosta Andrea: A fiatalkorú bűnözés kriminológiája és szociológiája

2014
Szociológia, Tudomány

Rosta Andrea, Ádám Szilvia: Női élethelyzetek

2014
Szociológia, Tudomány

Sík Domonkos: Demokratikus kultúra és modernizáció - Állampolgári szocializáció 20 évvel a rendszerváltás után

2014
Szociológia, Tudomány

Szabó Andrea: A közfoglalkoztatás a gazdasági ciklusok kontextusában

Budapest, 2015
Szociológia, Tudomány

Takács Judit (szerk.): Homofóbia Magyarországon

2011
Szociológia, Tudomány

Török Emőke: Munka és társadalom - A munka jelentésváltozásai a bérmunkán innen és túl

2014
Szociológia, Tudomány