A L’Harmattan-t több mint 35 éve alapították Franciaországban. A kiadó, amely a kortárs irodalom, a humántudományok és társadalomtudományok területén jelentet meg könyveket, világszerte elismert. Kínálata rendkívül széles, szerzői a legkülönfélébb kultúrákat, műfajokat és filozófiákat képviselik.

Első magyarországi könyvesboltja 1999-ben nyílt meg a Belváros egyik legszebb belső udvarán a Kossuth Lajos utcában, az Auguszt Cukrászda mellett. A választás elsődleges oka az egyetemek közelsége volt. Az évek során fokozatosan változott készletünk, jelenleg kizárólag saját kiadványokat illetve a párizsi székhelyű anyacégünk, az Editions L’Harmattan könyveit kínáljuk. Másik könyvesboltunk 2011-ben nyílt meg a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által vezetett Párbeszéd Házában. Az elnevezés beszédes, mivel a vallások, a tudományok, a kultúrák egymással kommunikáló és egymásra ható szimbiózisát kívánja szemléltetni.

Könyveink közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok. Köteteink jelentős része tudományos kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel közös sorozatokban jelenik meg, ezzel biztosítva a szakmai színvonalat. Dinamikusan fejlődik kiadónknál a szépirodalmi könyvek kiadása is. Könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kedvezményekkel várunk minden kedves érdeklődőt.

Könyvek - Történelem - Magyar

Deák Antal András - Amelie Lanier: Széchenyi István és Sina György közös vállalkozásai

2005
Történelem - Magyar, Tudomány

Anka László et al (szerk.): Natio est semper reformanda - Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére

2016
Történelem - Magyar, Tudomány

Arday Géza: A Johannita Rend Magyar Tagozatának arcképei - Hálakötet a 90 esztendőért

2014
Történelem - Magyar, Tudomány

Balogh Gábor: A Római Katolikus Egyház és a nemzetiszocialisták Magyarországon

Budapest, 2015
Történelem - Magyar, Tudomány

Balogh Judit: Székelyföldi karrierek - Az udvarhelyszéki nemesség hatalomszerzési lehetőségei a 16-17. században

2014
Történelem - Magyar, Tudomány

Bank Barbara - Gyarmati György - Palasik Mária: „Állami titok” - Internáló- és kényszermunkatáborok Magyarországon 1945-1953

2014
Történelem - Magyar, Tudomány

Bánkuti Gábor - Gyarmati György (szerk.): Csapdában - Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945-1989

Budapest, 2010
Történelem - Magyar, Tudomány

Bánkúti Gábor: Jezsuiták a diktatúrában - A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya története 1945-1965

2011
Történelem - Magyar, Tudomány

Baráth Magdolna - Bánkuti Gábor - Rainer M. János (szerk): Megértő történelem - Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére

2011
Történelem - Magyar, Tudomány

Bartha Eszter - Varga Zsuzsanna (szerk.): Határokon túl - Tanulmánykötet Mark Pittaway (1971-2010) emlékére

2012
Történelem - Magyar, Tudomány

Benda Gyula: Zsellérből polgár - társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban - Keszthely társadalma, 1740-1849

2008
Történelem - Magyar, Tudomány

Bertalan Péter: Az Opus Deitől a Provida Materig - Állambiztonsági hálózatok és egyházi kisközösségek

2016
Történelem - Magyar, Tudomány

Birtalan Ágnes - Somfai Kara Dávid (szerk.): Kőember állott a pusztán. Tanulmánykötet Mándoky Kongur István emlékére

2008
Történelem - Magyar, Tudomány

Rogers Brubaker: Nacionalizmus új keretek között

2006
Történelem - Magyar, Tudomány

Cseh Gergő Bendegúz - Okváth Imre (szerk.): A megtorlás szervezete - A politikai rendőrség újjászervezése és működése 1956-1962

Budapest, 2013
Történelem - Magyar, Tudomány

Illik Péter (szerk.): A történelem peremén. Adalékok Magyarország történetéhez - Tanulmánykötet

2012
Történelem - Magyar, Tudomány

Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Kibányászott „lignitbűnök” - A Rákosi-korszak egy bányamérnökperének anatómiája

Budapest, 2013
Történelem - Magyar, Tudomány

Csorna Mózes: Koreaiak magyarországon az 1950- es években

2012
Történelem - Magyar, Tudomány

Csoma Mózes: 1989 Diszkózene a Kvangbok sugárúton - Észak-Korea a rendszerváltozások évében

2014
Történelem - Magyar, Tudomány

Deák Antal András - Amelie Lanier: Széchenyi István és Sina György közös vállalkozásai

2005
Történelem - Magyar, Tudomány

Eckhardt Tibor: Visszaemlékezések 1941-1943

2008
Történelem - Magyar, Tudomány

Eörsi László: A „Baross Köztársaság" 1956 - A VII. kerületi felkelőcsoportok

Budapest, 2011
Történelem - Magyar, Tudomány

G. Etényi Nóra - Horn Ildikó (szerk.): Portré és imázs - Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban

2008
Történelem - Magyar, Tudomány

G. Etényi Nóra - Horn Ildikó (szerk.): Színlelés és rejtőzködés - A kora újkori magyar politika szerepjátékai

2010
Történelem - Magyar, Tudomány

G. Etényi Nóra: Pamflet és politika - A hatalmi egyensúly es Magyarország a 17. századi német propagandában

2009
Történelem - Magyar, Tudomány

Gazsó L. Ferenc - Zelei Miklós: Az elrabolt emberöltő - Második, bővített kiadás

1990
Történelem - Magyar, Tudomány

Géra Eleonóra: Kőhalomból (fő)város. Buda város hétköznapjai a 18. század elején

2014
Történelem - Magyar, Tudomány

Gergely Jenő (szerk.): Autonómiák Magyarországon 1848-2000 - I. Kötet

2005
Történelem - Magyar, Tudomány

Gergely Jenő (szerk.): Autonómiák Magyarországon 1848-2000 - II. Kötet

2005
Történelem - Magyar, Tudomány

Gergely Jenő (szerk.): Autonómiák Magyarországon 1848-2000 - III. Kötet

2005
Történelem - Magyar, Tudomány

András Cieger et al.: Autonomien in Ungarn 1848-2000 - Studienband

2006
Történelem - Magyar, Tudomány

Csapó Csaba et al.: Fejezetek az új- és jelenkori magyar történelemből - Tanulmányok

2006
Történelem - Magyar, Tudomány

Gergely Jenő: Being Hungarian Christian European

2006
Történelem - Magyar, Tudomány

Glósz József: Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében

2014
Történelem - Magyar, Tudomány

Gudor Borond - Kurucz György - Sepsi Enikő (szerk.): Egyház, társadalom és művelődés bőd péter (1712-1769) korában

2012
Történelem - Magyar, Tudomány

Gyarmati György - Palasik Mária (szerk.): A Nagy Testvér szatócsboltja - Tanulmányok a magyar titkosszolgálatok 1945 utáni történetéből

Budapest, 2012
Történelem - Magyar, Tudomány

Molnár Antal: Lehetetlen küldetés? Jezsuiták Erdélyben és Felső - Magyarországon 16 - 17. században

2009
Történelem - Magyar, Tudomány

Gyarmati György (szerk.): A Páneurópai Piknik és határáttörés húsz év távlatából

2010
Történelem - Magyar, Tudomány

Gyarmati György (szerk.): A páneurópai piknik és határáttörés 1989

2014
Történelem - Magyar, Tudomány

Gyarmati György (szerk.): Das vorspiel für die grenzöffnung - Das Paneuropäische Picknick in Sopron am 19. August 1989

2014
Történelem - Magyar, Tudomány

Gyarmati György - Palasik Mária (szerk.): Trójai faló a Belügyminisztériumban - Az ÁVH szerkezete és vezérkara (1953-1956)

Budapest, 2013
Történelem - Magyar, Tudomány

Gyarmati György - Palasik Mária: Big brother’s miserable little grocery store - Studies on the history of the Hungarian secret services after world war II

2012
Történelem - Magyar, Tudomány

Hatos Pál - Novák Attila (szerk.): Kisebbség és többség között - A magyar és a zsidó/izraeli etnikai és kulturális tapasztalatok az elmúlt századokban

2013
Történelem - Magyar, Tudomány

Horn Ildikó - Várkonyi Gábor (szerk.): Művészet és mesterség - Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére

2016
Történelem - Magyar, Tudomány

Horn Ildikó - Várkonyi Gábor (szerk.): Művészet és mesterség Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére

2016
Történelem - Magyar, Tudomány

Horn Ildikó: A könnyező krokodil. Jagelló Anna És Báthory István házassága

2007
Történelem - Magyar, Tudomány

Horváth Erzsébet - Literáty Zoltán (szerk.): Történelmet írunk - Tisztelgő kötet Ladányi Sándor 75. születésnapja alkalmából

2012
Történelem - Magyar, Tudomány

Horváth Erzsébet: Tanulmányok a magyarországi református egyház történetéből -

2015
Történelem - Magyar, Tudomány

Horváth Jenő: A trianoni vádlott megszólal - Tudományos pálya és történeti kor Horváth Jenő magyar diplomáciatörténész munkásságában

2004
Történelem - Magyar, Tudomány

Illik Péter: Történészek, viták - A 16-17. századi magyar történelemről

2011
Történelem - Magyar, Tudomány