A L’Harmattan-t több mint 35 éve alapították Franciaországban. A kiadó, amely a kortárs irodalom, a humántudományok és társadalomtudományok területén jelentet meg könyveket, világszerte elismert. Kínálata rendkívül széles, szerzői a legkülönfélébb kultúrákat, műfajokat és filozófiákat képviselik.

Első magyarországi könyvesboltja 1999-ben nyílt meg a Belváros egyik legszebb belső udvarán a Kossuth Lajos utcában, az Auguszt Cukrászda mellett. A választás elsődleges oka az egyetemek közelsége volt. Az évek során fokozatosan változott készletünk, jelenleg kizárólag saját kiadványokat illetve a párizsi székhelyű anyacégünk, az Editions L’Harmattan könyveit kínáljuk. Másik könyvesboltunk 2011-ben nyílt meg a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által vezetett Párbeszéd Házában. Az elnevezés beszédes, mivel a vallások, a tudományok, a kultúrák egymással kommunikáló és egymásra ható szimbiózisát kívánja szemléltetni.

Könyveink közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok. Köteteink jelentős része tudományos kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel közös sorozatokban jelenik meg, ezzel biztosítva a szakmai színvonalat. Dinamikusan fejlődik kiadónknál a szépirodalmi könyvek kiadása is. Könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kedvezményekkel várunk minden kedves érdeklődőt.

Könyvek - Vallástudomány

Xeravits Géza: A Próféták élete - Zsidó szentéletrajzok az Ókorból

2010
Tudomány, Vallástudomány

Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: De vita contemplativa

2008
Tudomány, Vallástudomány

Adorjáni Zoltán: Jób testamentuma - Bevezetés - fordítás - jegyzetek

2011
Tudomány, Vallástudomány

Baán Izsák - Xeravits Géza (szerk.): A remeteélet iskolájában - Válogatott források és tanulmányok

2005
Tudomány, Vallástudomány

Baán Izsák: Evagriosz Pontikosz a gondolatokról

2006
Tudomány, Vallástudomány

Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.): A hitvallástól a teológiai megalapozásig - Szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet tanulmányozásához

2014
Tudomány, Vallástudomány

Ioanichie Bălan: Három beszélgetés moldvai sztarecekkel

2008
Tudomány, Vallástudomány

Heinz Schürmann - Joseph Ratzinger - Hans Urs von Balthasar: A keresztény erkölcs alapelvei

2005
Tudomány, Vallástudomány

Bányai Ferenc - Nagypál Szabolcs - Bakos Gergely (szerk.): A vallási tapasztalat megértése - Jog , bölcselet, teológia

Pannonhalma, 2010
Tudomány, Vallástudomány

Banyár Magdolna (szerk.): Vallas háború vagy béke?

2011
Tudomány, Vallástudomány

Békési Sándor: Sisi személyének teológiai portréja

Budapest, 2014
Tudomány, Vallástudomány

Bekő István Márton: Jézus csodáiról szóló elbeszélések márk evangéliumában

2016
Tudomány, Vallástudomány

Bertram Stubenrauch: Isten gazdagsága - A kereszténység szentháromsági istenképe

2007
Tudomány, Vallástudomány

Bolyki János: Teológia a szószéken és a katedrán

2015
Tudomány, Vallástudomány

Elena Bosetti: Énekek éneke - „Te, akit a szívem szeret” Eksztázis és keresés

2012
Tudomány, Vallástudomány

Rudolf Bultmann: Hit és megértés - Válogatott tanulmányok

2007
Tudomány, Vallástudomány

Raniero Cantalamessa: Engedelmesség

2011
Tudomány, Vallástudomány

Raniero Cantalamessa: Szüzesség

2012
Tudomány, Vallástudomány

Amedeo Cencini: A fiú lelkülete - A szerzetesképzés menete

2010
Tudomány, Vallástudomány

Fabio Ciardi: Hogyan kövessem? - Válasz Jézus hívására

2010
Tudomány, Vallástudomány

Clairvaux-i Szent Bernát: Az alázat és a gőg fokairól, a megtérésről

2008
Tudomány, Vallástudomány

Czeglédy Anita - Sepsi Enikő - Szummer Csaba (szerk.): Tükör által - Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből

2016
Tudomány, Vallástudomány

Dávid István (szerk.): Merre tovább kántorképzés? - Gondolatok egy konferencián. Nagykőrös, 2012. október 5.

2013
Tudomány, Vallástudomány

Dobos Károly Dániel - Nagypál Szabolcs (szerk.): Kizöldülő olajfa - Hivatalos megnyilatkozások a zsidó-keresztény párbeszédben

Pannonhalma, 2011
Tudomány, Vallástudomány

Erdélyi Erzsébet - Szabó Attila: A hit erejével - Pedagógiai tanulmányok

2015
Tudomány, Vallástudomány

Fabiny Tibor: The King James Bible (1611-2011) - Prehistory and Afterlife

2016
Tudomány, Vallástudomány

Frenyó Zoltán (szerk.): Tudom, kinek hittem - Patrisztikus tanulmányok

2003
Tudomány, Vallástudomány

Richard R. Gaillardetz: A katolikus teológia megalapozása. Bevezetés a teológiai ismeretelméletbe

2011
Tudomány, Vallástudomány

Galsi Árpád: Jakab, az Úr testvére - Jakab az ősgyülekezet és az ősegyház kontextusában

2012
Tudomány, Vallástudomány

Fodor György: Jövővárás az Ószövetségben

2009
Tudomány, Vallástudomány

Gér András László - Jenei Péter - Zila Gábor (szerk.): Hiszek, hogy megértsem - Konferenciakötet

2015
Tudomány, Vallástudomány

Görföl Tibor: A felfoghatatlan titok a történelemben - Karl Rahner szentháromságtana a mai teológia összefüggésében

2014
Tudomány, Vallástudomány

Görföl Tibor: Isten és a valóság - Teológiai kisesszék

2016
Tudomány, Vallástudomány

Görözdi Zsolt: Protestáns egyházértelmezés a reformáció századában a jelentősebb egyházi rendtartásokban

2014
Tudomány, Vallástudomány

R. Jehuda he-Haszid: Széfer Haszidim / Hasadok könyve - Kozma Emese fordításában - I. kötet

2016
Tudomány, Vallástudomány

R. Jehuda he-Haszid: Széfer haszidim haszidok könyve - Kozma Emese fordításában II. kötet

2016
Tudomány, Vallástudomány

Heidl György: A Jelenlét vonzásában - Szent Ambrus Izsákról és a lélekről

Bakonybél - Budapest, 2012
Tudomány, Vallástudomány

Bernd Jochen Hilberath: Karl Rahner - Az ember - Isten titkához rendelt lény

2006
Tudomány, Vallástudomány

Hoping H. - J.-H. Tück (szerk.): A hit megütköztető igazsága - Joseph Ratzinger teológiájának körvonalai

2007
Tudomány, Vallástudomány

Hoppál K. Bulcsú - Szilágyi Zsolt - Vassányi Miklós (szerk.): Áldozat és ima

2011
Tudomány, Vallástudomány

Hoppál K. Bulcsú: Vallástudományi magasles

2015
Tudomány, Vallástudomány

Hoppál Kál Bulcsú (szerk.): Aquinói Tamás és a tomizmus ma - Thomas Aquinas and thomism today

2010
Tudomány, Vallástudomány

Hoppál Mihály - Kovács Ábrahám (szerk.): Tanulmányok a magyar vallástudomány történetéről

2009
Tudomány, Vallástudomány

Horváth Pál: Vallásfilozófia és vallástörténet

2006
Tudomány, Vallástudomány

Jeviczki Ferenc: A feltámadás és a modern ember - IV. Ignátiosz antióchiai patriarcha - 2. kiadás

2007
Tudomány, Vallástudomány

Karasszon István: Az Ószövetség másik fele

2010
Tudomány, Vallástudomány

Karasszon István: Az Ószövetség regénye - Sugárutak és zsákutcák a kutatástörténetben

2011
Tudomány, Vallástudomány

Gyula Kaszó: Gefängnisseelsorge in Ungarn - Historische, systemisch-pastoralpsychologische und theologische Perspektiven

2007
Tudomány, Vallástudomány

Karl Rahner: A Szentháromság - Az üdvtörténet eredendő, transzcendens alapja

2007
Tudomány, Vallástudomány

Kendeffy Gábor - Kopeczky Rita (szerk.): Vallásfogalmak sokfélesége - A Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének közös szervezésében megrendezett konferencia - 2011. november 11-13. - előadásai

2012
Tudomány, Vallástudomány