Az adatbázisról

A L’Harmattan Kiadó és a L’Harmattan Digitális Adatbázis

A L’Harmattan Könyvkiadó digitalizált szak- és tankönyveit, jelentős szépirodalmi portfolióját tartalmazó teljesszövegű adatbázis. Mintegy 10.000 könyvfejezetet, közel 1600 könyvet, 437.849 könyvoldalt foglal magában. A teljes szövegű, egyszerű és összetett módon is kereshető, magas minőségben digitalizált könyvek a jogosultsággal bírók számára minden platformon olvashatók. Az adatbázis tartalmának és keretrendszerének fejlesztése folyamatos, jelenleg 23 tudományterületet ölel fel.

Az 1999-ben alapított L’Harmattan Könyvkiadó évente mintegy 150–170 kötetet jelentet meg, elsősorban bölcsészettudományi és társadalomtudományi szak- és tankönyveket. Jelenleg mintegy 130 könyvsorozatot gondoz, a kiadónál megjelenő könyveket a Magyar Tudományos Akadémia a legmagasabb besorolású szakmai publikációként fogadja el. A kiadó saját fejlesztésű digitális kiadványai és tankönyvei sikeresek, e téren is gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. 2018-tól az Arcanum Kft.- vel közösen fejlesztett archívuma L’Harmattan Digitális Adatbázis néven elérhető az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Alapprogram keretei között az EISZ konzorcium tagjai számára. A Kiadó az általános piacvezető pozíciója mellett az alábbi tudományterületeken önmagában is piacvezető státusszal bír: antropológia-néprajz, filozófia, politikatudomány, felsőoktatási tankönyvek, történelem, régészet, teológia.

A L’Harmattan Könyvkiadó hazai szakmai kapcsolatrendszere

A L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. az elmúlt 19 évben mintegy 1500 tudományos szakmunkát adott ki. A Zsigmond Király Főiskola, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Sapientia Hittudományi Főiskola összes tankönyve a L’Harmattan Könyvkiadó gondozásában jelent, illetve jelenik meg, emellett szerződésben rögzített, sorozatokra vonatkozó tankönyv- és szakkönyvkiadási programot valósít meg az MTA Társadalomtudományi Kutatóintézet, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet, az ELTE BTK, az ELTE ÁJK, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet- és társadalomtudományi intézeteivel, illetve tanszékeivel. Ezen felül egyes kötetekre vonatkozó, de folyamatos együttműködési viszonyt ápol a Pannon Egyetem, a Soproni Egyetem, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola, a Kodolányi János Főiskola, a Szent István Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola, az Eszterházy Károly Egyetem stb. intézeteivel és tanszékeivel. A L’Harmattan Könyvkiadó szerződéses viszonyban áll, illetve állt az alábbi szakmai intézményekkel és szervezetekkel: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Magyar Filozófiai Társaság, Goldziher Intézet, Magyar Daseinanalitikai Egyesület, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Magyar Addiktológiai Társaság, Eszmélet Alapítvány, Magyarországi Jezsuita Rend, Bakonybéli Szent Maurícius Monostor, Pápai Református Teológiai Akadémia, Eötvös József Intézet, Magyar Tudományos Akadámi Társadalomtudományi Kutatóintézet, Magyar Pszichológiai Társaság, Balassi Intézet, Hermann Ottó Múzeum, Somogy Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár stb.

A L’Harmattan Könyvkiadó nemzetközi kapcsolatrendszere

Megalakulása óta a L’Harmattan Könyvkiadó 10 alkalommal pályázott sikeresen az Európai Unió Kultúra keretprogramjában található könyvkiadási pályázaton, és ennek segítségével mintegy 70 kötetet jelentetett meg, többek között olyan alapműveket, mint Émile Durkheimtől A vallási élet elemi formái, Alexandre Koyrétől a Tanulmányok a tudományos gondolkodás köréből vagy Jacques Roubaud könyve A nagy londoni tűzvész. A Kiadó több mint 30 kötetet adott ki a Francia Intézet Kosztolányi Programjának keretében. Emellett az alábbi nemzetközi szervezetekkel alakított ki szerződésben rögzített együttműködést: Danish Arts Agency, Flemish Literature Fund, Goethe Institut – InterNationes, Indiai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége, Ireland Literature Exchange, Canada Art Council, Llull Institute, Portugál Kulturális Minisztérium, Spanyol Királyság Külügyminisztériuma, Georgiai (Grúz) Kulturális és Műemlékvédelmi Minisztérium, Román Kulturális Intézet, ProHelvetia, Szlovén Kulturális Minisztérium, Luxemburgi Kulturális Minisztérium, Belga Királyság Kulturális Minisztériuma, Szlovák Tudományos Akadémia, Babes-Bolyai Tudományegyetem, a Flamand Kormány Képviselete, NORLA, New European Books kiadó, East European Monographs kiadó. A L’Harmattan Könyvkiadónál idegen nyelven megjelent kötetek – a hazai viszonyok között egyedülálló módon – az Amazon könyvterjesztő rendszerébe is felkerülnek és megrendelhetők, valamint a francia anyacégen keresztül Franciaországban könyvesbolti forgalomban vannak.

Groupe L’Harmattan és Éditions L’Harmattan

A francia anyacéghez, illetve a Groupe L’Harmattanhoz jelenleg 12 francia nyelvű kiadó kapcsolódik, többek között olyan rangos műhelyek, mint a belga Academia vagy a francia Odin Éditions. A L’Harmattan emellett három teljes értékű, felszerelt és egyenként is hatalmas gyűjteménnyel rendelkező kutatóintézetet üzemeltet (iReMMO, IREA, Université Africaine de la Paix), valamint a Le Lucernaire néven ismert kulturális központot. A csoport 14 országban van jelen leányvállalatai révén. Különösen intenzív a működése Fekete-Afrikában, ahol a könyvkiadáshoz kapcsolódó feladatokat kiegészítik az általános kulturális misszióval és az általános jólléttel összefüggő törekvések. Jelen pillanatban az Éditions L’Harmattan offline és a L’Harmathéque (www.harmatheque.com) online adatbázisában nagyságrendileg mintegy 60 ezer könyv, 25 ezer folyóiratcikk, valamint 46 ezer e-könyv és 1000 videoanyag érhető el.

Kapcsolat:
https://harmattan.hu/kapcsolat/

Könyvesbolt:
https://harmattan.hu/#konyvesbolt