Andrásfalvy Bertalan (szerk.): Az Idő rostájában - Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára III. kötet (2004)

Vargyas Lajos, A magyar néprajz­­tudomány és zenefolk­lorisztika nagy egyéni­sége, A magyar népballada és Európa (1976), az Egy fel­vidéki falu zenei világa -Aj, 1940 (2000) A magyarság nép­zenéje (2002) és számos más, klasszikussá vált mű szerzője, 2004 február 1-én töltötte be 90. életévét. Ebből az alkalomból ba­rátai, tanítványai, pályatársai és kollégái ünnepi kötettel tiszte­legnek sokoldalú munkássága előtt a néprajz, a folklorisztika, a népzene- és néptánckutatás, a zenetörténet, az irodalomtudo­mány, a verstan, a nyelvészet, a művelődéstörténet és más rokon szakmák területéről írott tanulmányaikkal. ISBN 963 9457 67 1 9 789639 457676

Next

/
Oldalképek
Tartalom