Fehér Pálma Virág - Kövesdi Andrea - Szemerey Márton (szerk.): Testképek a gyógyításban. A test mint eszköz és referenciapont - Károli könyvek (Budapest, 2019)

Második rész – A különböző patológiás állapotok és a testkép viszonya - Kövesdi Andrea – Fehér Pálma Virág: A test mint a pszichés zavarok színtere

• 93 • A TEST MINT A PSZICHÉS ZAVAROK SZÍNTERE tut Kövesdi Andrea – Fehér Pálma Virág Jelen fejezetben a testre olyan megvilágításból tekintünk, amelyben az pszichés folyamatok befogadó terévé vagy éppen a kommunikáció eszközévé válik – amikor megvalósul a test és a lélek dinamikus kölcsönhatása. Részletesen kitérünk a komplex traumák és a sokktraumák kialakulásának körülményeire és következ­ményeire, illetve testre gyakorolt hatásukra. A pszichoszomatikus és konverziós tünetképzés kapcsán a gondolkodásban és a verbalitásban megfigyelhető kü­lönbségekről írunk. A tanulmány második részében a testi jelenlét fontosságá­ra helyezzük a hangsúlyt. A test a kapcsolatba lépés nélkülözhetetlen eszköze a gyógyítási folyamat pszichoterápiás helyzeteiben csakúgy, mint az élet más területein. Miként vagyunk jelen a testünkkel és a testünkben mint a folyamat szereplői és megélői? A praecox-élmény bemutatásával, a szcénikus tartalom és a testi szcenáriók esetpéldáinak vizsgálatával és a művészettörténeti szempontú elemzésekkel a fejezet első részében leírtakat szemléltetjük. Korábban – a 4. fejezetben – részletesen olvashattunk a trauma két fajtájáról: a korai komplex traumáról és a sokktraumáról, valamint hatásukról a testképre. Jelen fejezetben a trauma testre gyakorolt hatásáról és annak a pszichoszomati­kus tünetképzést befolyásoló vonatkozásairól írunk. A pszichoszomatika történetében két korszakot különíthetünk el. A két világ­háború közötti időszakban a freudi konfliktusmodell érvényesült, amely lineáris, oksági modellként a tünetek hátterében mindig feltételez valamilyen meghúzódó tudattalan konfliktust, traumát.1 A második szakaszban – az 1980-as évektől – megjelentek a komplex, nem lineáris elméletek, amelyek alapvetően a tárgykap­csolat és a regresszió mechanizmusát tekintik a pszichoszomatikus tünetképzés 1 Anna Freud: The Ego and the Mechanisms of Defence, London, Hogarth Press, 1936.

Next

/
Oldalképek
Tartalom