Alan Walker: Liszt-reflexiók (2015)

Alan Walker angol-kanadai zenetör­ténész, zenetudós, rádiós műsorve­zető a kanadai McMaster Egyetem professor emeritusa, számos észak­amerikai és európai komolyzenei fesztivál és konferencia szervezője. Háromkötetes Liszt-életrajza, amely a maga nemében egyedülálló vállalko­zás és a mai napig viszonyítási pont a Liszt-kutatásban, Magyarországon is nagy sikert aratott - zárókötete 2003- ban jelent meg. A Lina Schmalhausen naplója alapján Liszt utolsó napjait rekonstruáló könyv Alan Walker kí­sérőtanulmányaival kiegészítve 2007- ben látott napvilágot magyar fordí­tásban. Alan Walker Liszt Ferenccel, illet­ve a magyar reformkorral és roman­tikával kapcsolatos kutatásai kiér­demelték a Pro Cultura Hungarica emlékplakettet, valamint a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. Emellett többek között az angol Királyi Filhar­móniai Társaság díjának is birtokosa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom