Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Ablonczy Anna: Miért éppen Polcz Alaine? Négyszemközti beszélgetés Polcz Alaine-ről

Pozsony, 2009
Memoár

Ablonczy Balázs: Nyombiztosítás. Letűnt magyarok. Kisebbség- és művelődéstörténeti tanulmányok

Pozsony, 2011
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Ács Pál: Átszitált idő. Tinóditól Tandoriig

Pozsony, 2014
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Adamik Tamás: Latin irodalom a Karoling-korban

Pozsony, 2017
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Adamik Tamás: Latin irodalom a kora középkorban, 6-8. század. A keresztény Európa születése

Pozsony, 2014
Irodalomtörténet

Adamik Tamás: Latin Irodalom az átmeneti korban 9-11. század. A keresztény Európa kiteljesedése

Budapest, 2020
Monográfia

Adamik Tamás: Latin irodalom az érett középkorban 12-13. század. A keresztény Európa virágkora

Budapest, 2022

Adamik Tamás: Római irodalom. A kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Adamik Tamás - Adamikné Jászó Anna (szerk.): Retorikai lexikon

Pozsony, 2010
Művelődéstörténet

Áfra János: Glaukóma

Budapest, 2021
Líra, Szépirodalom

Áfra János: Omlás

Budapest, 2023

Áfra János: Rítus

Budapest, 2017
Líra, Szépirodalom

Almási Miklós: A szerelem lehetetlensége

Pozsony, 2012
Pszichológia, Társadalomtudomány

Almási Miklós: Bevezetés a 21. századba. Negyvenhat + egy

Pozsony, 2011
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Almási Miklós: Pisztoly a könyvtárban. Életinterjú

Budapest, 2019
Interjú

András László: A vörös korona. Mindenkiből lehet áldozat. Bűnregény

Budapest, 2021
Próza, Szépirodalom

András László (szerk.) - Babiczky Tibor (szerk.): Hajótörés szélcsendben

Budapest, 2022

András Sándor: Az otthonos idegen. Kukorelly Endre

Pozsony, 2011
Irodalomtudomány, Monográfia

András Sándor: Bretonhídon Atlantiszba. Írások írókról és az írásról

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet

András Sándor: Lutheránus Zen. Halál és Meghalás

Pozsony, 2004
Értekező próza, Esszé

András Sándor: Mi vagyunk most a vandálok is. Versek

Pozsony, 2012
Líra, Szépirodalom

Aradi Péter: A csend, amire vágytál

Budapest, 2022

Arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső: „Most elmondom, mint vesztem el”. Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai

Pozsony, 2010
Kritikai kiadás, Szépirodalom

Arendt, Hannah - Balogh László Levente et al. (szerk.): Fogódzó nélkül. Hannah Arendt olvasókönyv

Pozsony, 2008
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Asaf, Uri: A jeruzsálemi erdő

Budapest, 2012
Líra, Szépirodalom

Asaf, Uri: Egyetlen ragyogó nap

Budapest, 2015
Líra, Szépirodalom

Asaf, Uri: Együtt és külön

Pozsony, 2013
Líra, Szépirodalom

Asaf, Uri: Míg árnyékot vetek. Versek

Pozsony, 2017
Líra, Szépirodalom

B. Mánya Ágnes: Arcképek és homlokzatok. Fejezetek Pozsony építészetéből 1890-1914

Pozsony, 2015
Építészet, Művelődéstörténet

Babiczky Tibor: Szapphó-paradigma

Budapest, 2021
Líra, Szépirodalom

Bajtai András: Kerekebb Napok

Budapest, 2014
Líra, Szépirodalom

Baka István - Bombitz Attila (szerk.): Összegyűjtött versek

Pozsony, 2016
Líra, Szépirodalom

Balassa Krisztián: Marionett fenomenál. Novellafüzér

Budapest, 2021
Próza, Szépirodalom

Balassa Péter: Nádas Péter

Pozsony, 1997
Irodalomtudomány, Monográfia

Balko, Peter: Akkor, Lošoncon

Fordító: Mészáros Tünde
Budapest, 2022

Balla Zsófia: A darázs fészke. Értekező líra

Budapest, 2019
Értekező próza, Esszé, Szépirodalom

Balla Zsófia: A nyár barlangja. Versek

Pozsony, 2009
Líra, Szépirodalom

Balla Zsófia: Az élet két fele

Budapest, 2019
Líra, Szépirodalom

Balla Zsófia: Más ünnepek. Versek

Budapest, 2016
Líra, Szépirodalom

Balla, Vladimír: Az apa nevében

Fordító: Dobry Judit
Budapest, 2016
Novella, Szépirodalom

Bán Zoltán András: Betűtészta. Esszék, kritikák, emlékezések

Pozsony, 2018
Értekező próza, Esszé, Kritika

Bán Zoltán András: Giccs. Két dráma, néhány próza

Budapest, 2016
Dráma, Próza, Szépirodalom

Bán Zsófia: Esti iskola. Olvasókönyv felnőtteknek

Pozsony, 2007
Novella, Szépirodalom

Bán Zsófia: Próbacsomagolás. Esszék

Pozsony, 2008
Értekező próza, Esszé

Barak László: A halálnepper. Versek

Pozsony, 2010
Líra, Szépirodalom

Barak László: Én nem menni lakni külföld

Pozsony, 2017
Líra, Szépirodalom

Barak László: Miféle szerzet vagy te? Válogatott versek

Pozsony, 2003
Líra, Szépirodalom

Barak László: Ne hidd, hogy mese!

Pozsony, 2014
Szépirodalom

Barak László: Retúr a pokolba

Pozsony, 2005
Líra, Szépirodalom

Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete

Pozsony, 2004
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

KBART