Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között

Pozsony, 2016
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Szeifert Natália: Az altató szerekről

Budapest, 2017
Próza, Szépirodalom

Szeifert Natália: Mi van veletek, semmi?

Budapest, 2019
Próza, Szépirodalom

Szendi Nóra: Természetes lustaság

Budapest, 2018
Próza, Szépirodalom

Szentesi Zsolt: Az ismeretlen otthon. Tanulmányok, kritikák

Pozsony, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Széplaky Gerda: Az ember teste. Filozófiai írások

Pozsony, 2011
Esztétika

Széplaky Gerda (szerk.): A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitarizmus művészetéről

Pozsony, 2008
Politológia

Szijártó Zsolt: Kockázat, társadalom, átmenet. Az ófalui „atomtemető” körüli konfliktusról

Pozsony, 2010
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szikszainé Nagy Irma: Intertextuális tükrök. Összehasonlító stíluselemzések

Budapest, 2021

Szilágyi Ákos: A szuverenitás fantomja avagy a képzelt hely

Bratislava, 2012
Értekező próza, Esszé

Szilágyi Ákos: Baglyok könyve

Pozsony, 2013
Líra, Szépirodalom

Szilágyi Ákos: Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve

Pozsony, 2015
Művészetelmélet, Művészettörténet

Szilágyi Ákos: Túlirányított demokrácia. Oroszlecke

Pozsony, 2011
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szilágyi Márton: „Mi vagyok én?” Arany János költészete

Pozsony, 2017
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szilágyi Márton: „Miért én éltem, az már dúlva van”. Vörösmarty-tanulmányok

Budapest, 2021

Szilágyi Miklós: Személyes emlékezet, élettörténet, szépirodalom. Néprajzi tanulmányok

Budapest, 2018
Néprajz, Társadalomtudomány

Szilágyi Zsófia: A féllábú ólomkatona. Irodalmi mű-hibák

Pozsony, 2005
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szilágyi Zsófia: Az éretlen Kosztolányi

Pozsony, 2017
Irodalomtörténet

Szirák Péter: Kertész Imre. „A pesszimizmus: bátorság”

Pozsony, 2003
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szitás Erzsébet et al. (szerk.): Az askenázi kultúra ezer éve

Fordító: Benda Kálmán et al.
Pozsony, 2003
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Szitás Katalin: Értelmiség és politika

Budapest, 2020
Politológia

Szlankó Bálint: Miért jó a demokrácia?

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány

Szolcsányi Ákos: A felszínről. Versek

Pozsony, 2012
Líra, Szépirodalom

Szőllősi Mátyás: Állapotok. Negyvenöt töredék

Pozsony, 2011
Líra, Szépirodalom

Szunyog Zsuzsa: Boldogságkommandó

Pozsony, 2017
Próza, Szépirodalom

Szunyog Zsuzsa: Szél, szoknya, tenger

Pozsony, 2013
Próza, Szépirodalom

Szűcs Teri: A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet

Szvatkó Pál: A változás élménye. Válogatott írások

Pozsony, 1994
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szymborska, Wisława: A növények meghallgatása. Válogatott versek

Fordító: Csordás Gábor - Kellermann Viktória
Budapest, 2021

T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János (1814-1868)

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tábor Ádám: Szellem és költészet. Esszék az egzisztenciális gondolkodás és a modern magyar líra tárgyköréből

Pozsony, 2007
Esszé

Tábori Ádám: A hurrikán háza. Új és válogatott versek

Pozsony, 2009
Líra, Szépirodalom

Takács Judit: Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi magyarországi társadalomtörténetéhez

Budapest, 2018
Szociológia, Társadalomtudomány

Takács László (szerk.): Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő

Pozsony, 2011
Kritikai kiadás, Próza, Szépirodalom

Takács László (szerk.): Szent Imre himnuszok

Fordító: Kosztolányi Dezső
Pozsony, 2015
Kritikai kiadás, Líra, Szépirodalom

Takács Miklós: Sebek és szavak. Traumakultúra, traumairodalom

Budapest, 2018
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Takáts József: Kritikus minták - bírálatok, előadások, esszék, tanulmányok

Pozsony, 2009
Értekező próza

Talamon Alfonz: Samuel Borkopf: Barátaimnak, egy Trianon előtti kocsmából

Pozsony, 1998
Próza, Szépirodalom

Tallér Edina: A húsevő

Pozsony, 2018
Próza, Szépirodalom

Tallér Edina: Lehetek én is

Pozsony, 2013
Próza, Szépirodalom

Tamás Ágnes: Propagandakarikatúrák ellenségképei Szarajevótól Párizsig

Budapest, 2017
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Tamás Dénes: Az élő ház

Budapest, 2019
Próza, Szépirodalom

Tamás Gáspár Miklós: Antitézis. Válogatott tanulmányok 2001-2020

Fordító: Sipos Balázs
Budapest, 2021

Tamáska Máté: Kassa-vidék településképei

Pozsony, 2013
Néprajz

Tatár György: A „másik oldal”. Kabbalista esszék

Budapest, 2014
Értekező próza, Esszé

Tatár György: Az angyal színeváltozása. Esszék

Budapest, 2020
Filozófia

Tatár György: Izrael. Tájkép csata közben

Pozsony, 2009
Értekező próza

Tatár Sándor: Haalaadaas. Versek

Budapest, 2021

Terék Anna: Háttal a Napnak. Versek

Budapest, 2020
Líra

Thomka Beáta: Mészöly Miklós

Pozsony, 1995
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

KBART