Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Thomka Beáta: Tolnai Ottó

Pozsony, 1994
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tolcsvai Nagy Gábor: Nagy László

Pozsony, 1998
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tolnai Ottó: Költő disznózsírból. Egy rádióinterjú regénye

Pozsony, 2004
Próza, Szépirodalom

Topol, Jáchym: Angyal

Fordító: Koloszár Péter
Pozsony, 2000
Líra, Szépirodalom

Topol, Jáchym: Az ördög műhelye

Fordító: Koloszár Péter
Pozsony, 2011
Próza, Szépirodalom

Topol, Jáchym: Éjszakai munka

Fordító: Koloszár Péter
Pozsony, 2004
Próza, Szépirodalom

Topol, Jáchym: Topol Jáchym

Fordító: Koloszár Péter
Pozsony, 1998
Próza

Topol, Jáczym: Kátrány

Fordító: Koloszár Péter
Pozsony, 2009
Próza, Szépirodalom

Torrance, Thomas F.: Keresztény teológia és természettudományos kultúra. Teológiai előadások a belfasti Queen's Egyetemen, 1980-ban

Fordító: Both Előd
Pozsony, 2011
Művelődéstörténet

Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között

Pozsony, 2009
Szociológia, Társadalomtudomány

Tóth László: A boszorkány porszívója

Pozsony, 2004
Mese, Szépirodalom

Tóth László: Egy öngyűjtő feljegyzései avagy eszmék, rögeszmék, toposzok. Esszék, futamok

Pozsony, 2009
Értekező próza

Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története

Fordító: Mezei Mónika Adamik Tamás
Pozsony, 2010
Társadalomtudomány, Történettudomány

Tőzsér Árpád: A kifordított ember. Naplók (2001-2004) naplója

Pozsony, 2013
Értekező próza, Napló

Tőzsér Árpád: A könyv színe előtt. Válogatott irodalomtörténeti tanulmányok, kritikák, esszék, jegyzetek, interjúk

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tőzsér Árpád: A nem létező tárgy tanulmányozása. Az irodalomról, vegyes műfajban

Pozsony, 1999
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tőzsér Árpád: Az érzékek csőcseléke. Naplók (1998-2000) naplója

Pozsony, 2011
Értekező próza, Napló

Tőzsér Árpád: Csatavirág. (Lét-dalok)

Pozsony, 2009
Líra, Szépirodalom

Tőzsér Árpád: Einstein a teremtést olvassa

Pozsony, 2015
Értekező próza, Napló

Tőzsér Árpád: Erről az Euphorboszról beszélik. Összegyűjtött versek 1963-2012

Pozsony, 2015
Líra, Szépirodalom

Tőzsér Árpád: Faustus Prágában

Pozsony, 2005
Dráma, Szépirodalom

Tőzsér Árpád: Félnóta. Versek

Pozsony, 2012
Líra, Szépirodalom

Tőzsér Árpád: Finnegan halála. Új versek

Pozsony, 2001
Líra, Szépirodalom

Tőzsér Árpád: Imágók. Új versek 2012-2016

Pozsony, 2016
Líra, Szépirodalom

Tőzsér Árpád: Milétoszi kumisz. Tanulmányok, kritikák, jegyzetek

Pozsony, 2004
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tőzsér János: Az igazság pillanatai. Esszé a filozófiai megismerés sikertelenségéről

Budapest, 2018
Filozófia, Társadalomtudomány

Tucková, Katerina: Gerta Schnirch meghurcoltatása

Fordító: Csoma Borbála
Pozsony, 2012
Próza, Szépirodalom

Tucková, Katerina: Üldözött istennők

Fordító: Csoma Borbála
Pozsony, 2016
Próza, Szépirodalom

Tüskés Anna - Máriássy Péter: A Máriássy család ősgalériája

Budapest, 2019
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Tverdota György: Hagyomány és lelemény. A magyar irodalmi modernség első hulláma

Budapest, 2018
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Ujváry Zoltán: Szülőföldön hontalanul. Az elhurcolt felvidéki magyarok kálváriája

Budapest, 2014
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Ungváry Rudolf: A láthatatlan valóság. A fasisztoid mutáció a mai Magyarországon

Pozsony, 2014
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Urban, Miloš: Santini nyelve. A fény regénye

Fordító: V. Detre Zsuzsa
Pozsony, 2008
Regény

Vágvölgyi . András: Eörsi István

Pozsony, 2003
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Vajda Mihály: A személyes emlékezet filozófiája

Pozsony, 2016
Filozófia, Társadalomtudomány

Vajda Mihály: Rejtekutak a posztmodernben

Pozsony, 2015
Filozófia

Vajda Mihály: Sárkányfogvetemény. Változatok Vörösmarty Az emberek című versére

Pozsony, 2011
Filozófia, Társadalomtudomány

Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás. Kísérteteim

Pozsony, 2007
Filozófia, Társadalomtudomány

Vajda Mihály: Utam Marxtól

Pozsony, 2015
Filozófia, Társadalomtudomány

Valastyán Tamás: Tűnni és újra-eredni. Versről - prózáról - kritikáról

Pozsony, 2007
Filozófia, Társadalomtudomány

Váradi András: Haydan és most

Pozsony, 2014
Művészettörténet, Zene

Varga Imre: Mielőtt kimondaná. Versek 1968-2010

Budapest, 2011
Líra, Szépirodalom

Varga Melinda: Sem a férfiban, sem a tájban

Budapest, 2017
Líra, Szépirodalom

Vári György: „Az angyal a részletekben…”

Pozsony, 2004
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Vásárhelyi Mária: Csalóka emlékezet. A 20. század történelme a magyar közgondolkodásban

Pozsony, 2004
Társadalomtudomány, Történettudomány

Vásárhelyi Mária: Méltóság és szabadság

Pozsony, 2013
Filozófia, Társadalomtudomány

Vasica, Josef - Vargas, Stefan: Szent Konstantin: Ciril és Szent Metód élete

Fordító: F. Kováts Piroska
Pozsony, 2013
Társadalomtudomány, Történettudomány

Vásová, Alta: Szorításban

Fordító: Görözdi Judit
Pozsony, 1999
Próza, Szépirodalom

Végh Dániel - Józan Ildikó (szerk.): Kosztolányi Dezső: Spanyol műfordítások

Pozsony, 2011
Kritikai kiadás, Líra, Szépirodalom

Veres István: Dandaranda. Szerelem, biztonság, kutyák

Pozsony, 2013
Próza, Szépirodalom

KBART