Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Bazsányi Sándor: „Ez tréfa?” Kosztolányi Dezső Esti Kornéljáról

Pozsony, 2015

Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát…”

Pozsony, 2009

Bazsányi Sándor - Wesselényi-Garay Andor: Kettős vakolás. Terek - szövegterek

Pozsony, 2013

Beke Zsolt: Az identitás esélyei

Pozsony, 2016

Beke Zsolt: „Jel”-en lét. A vizuális költészet írásmódjáról

Pozsony, 2004

Béndek Péter: Van-e kiút a nemzetből. A magyar konzervativizmus lehetőségei

Budapest, 2017

Bengi László: Márton László

Pozsony, 2015

Bengi László et al. (szerk.): Kosztolányi Dezső: Aranysárkány

Pozsony, 2014

Bengi László et al. (szerk.): Visszhangot ver az időben. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára

Pozsony, 2013

Benkő Krisztián: Önkívület. Olvasónapló a magyar romantikáról

Pozsony, 2009

Benn, Gottfried: Kígyóból a kanyar. Válogatott versek

Fordító: Mohácsi Árpád
Pozsony, 2012

Benyovszky Krisztián: Fosztogatás. Móricz-elemzések

Pozsony, 2010

Benyovszky Krisztián: Kriptománia. Titok és elbeszélés

Pozsony, 2008

Benyovszky Krisztián: A Morgue utcától a Baker Streetig - és tovább

Pozsony, 2016

Benyovszky Krisztián: Rácsmustra. Regényes olvasónapló Kaffka Margittól Bodor Ádámig

Pozsony, 2001

Benyovszky Krisztián - Keserű József (szerk.): Kor/szak/határok

Pozsony, 2002

Berkes Tamás: Ködképek a cseh láthatáron

Pozsony, 2009

Bernhard, Thomas: Díjaim

Fordító: Adamik Lajos
Pozsony, 2009

Bernhard, Thomas: Egy innsbrucki kereskedőfiú bűne. Összegyűjtött elbeszélések

Fordító: Adamik Lajos
Pozsony, 2012

Berszán István: Gyakorláskutatás. Írások és mozgásterek

Pozsony, 2013

Berta Ádám: Egon nem fáradt

Pozsony, 2011

Berta Ádám: Miki nem finnyás

Budapest, 2015

Bertha Zoltán: Sütő András

Pozsony, 1995

Bertolucci, Bernardo: Nagyszerű rögeszmém, a film. Írások, emlékek, interjúk

Fordító: Lukácsi Margit
Pozsony, 2012

Bettes István: Égtenger úsztató. Harminc év versei

Pozsony, 2007

Bezeczky Gábor: Irodalomtörténet a senkiföldjén

Pozsony, 2008

Bezeczky Gábor et al. (szerk.): Krúdy Gyula: Elbeszélések 1.

Pozsony, 2005

Bezeczky Gábor et al. (szerk.): Krúdy Gyula: Elbeszélések 3.

Pozsony, 2008

Bezeczky Gábor et al. (szerk.): Krúdy Gyula: Publicisztikai írások 2.

Pozsony, 2008

Bezeczky Gábor et al. (szerk.): Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések 1.

Pozsony, 2005

Bezeczky Gábor et al. (szerk.): Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések 10.

Pozsony, 2009

Bezeczky Gábor et al. (szerk.): Krúdy Gyula: Regények és nagyobb elbeszélések 5.

Pozsony, 2007

Biczó Gábor: Hasonló a hasonlónak… Filozófiai antropológiai vázlat az Asszimilációról

Pozsony, 2009

Bihari Péter: 1914. A nagy háború száz éve. Személyes történetek

Pozsony, 2014

Bihari Péter: Németország és a németek. 500 év Luthertől Merkelig

Budapest, 2017

Blamberger, Günter: Heinrich von Kleist. Életrajz

Fordító: Földényi F. László
Pozsony, 2015

Blanchot, Maurice: Aminadab

Fordító: Bende József
Pozsony, 2013

Blanchot, Maurice: Halálos ítélet

Fordító: Bende József
Pozsony, 2008

Blanchot, Maurice: Kafkától Kafkáig

Fordító: Szabó László - Németh Marcell
Pozsony, 2012

Blanchot, Maurice: Mikor eljön az idő

Fordító: Bende József
Pozsony, 2009

Blanchot, Maurice: Thomas, a rejtélyes árny. Első változat, 1941

Fordító: Nende József
Pozsony, 2011

Blénesi Éva: Cigánynak lenni. Közelítések Bari Károly alkotói világához

Budapest, 2018

Blénesi Éva: Szőcs Géza

Pozsony, 2000

Bódi Péter: Hipster

Budapest, 2017

Bogyó Noémi: Vakfoltok

Pozsony, 2017

Bojtár Endre: Útvesztők, útjelzők. Írások a közép- és kelet-európai kultúrák köréből

Budapest, 2015

Boldog-Bernád István (szerk.) et al.: Böethy Zsigmond. Válogatott írások (1839-1849)

Pozsony, 2019

Bombitz Attila: Harmadik félidő. Osztrák/magyar történetek

Pozsony, 2011

Bombitz Attila: Mindenkori utolsó világok. Osztrák regénykurzus

Pozsony, 2001

Bóna László: Illatos kikötő. Utazások Hongkongtól Székelyudvarhelyig

Pozsony, 2014

KBART