Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Filep Tamás Gusztáv: A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918-1945

Pozsony, 2007

Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Ünnep és felejtés. Emlékezet, identitás, politika

Budapest, 2018

Fogarassy Miklós: „Még nem kelt fel a nap”. Mészöly Miklós elégiája

Pozsony, 2009

Forman, Milos - Novák, Jan: Fordulatok. Emlékirataim

Fordító: Juhász Katalin - Juhász László
Pozsony, 2008

Fosse, Jon: A másik név. Szeptológia 1.

Fordító: A. Dobos Éva
Budapest, 2019

Földényi F. László: Berlin sűrűjében

Pozsony, 2006

Földényi F. László: Az ész álma. 33 esszé 2000-2007

Pozsony, 2008

Földényi F. László: Képek előtt állni. Adalékok a látás újkori történetéhez

Pozsony, 2010

Földényi F. László: Melankólia

Pozsony, 2015

Földes György: Test-szöveg-test. Testreprezentációk és a Másik szépirodalmi alkotásokban

Pozsony, 2018

Földes György: Visszaemlékezések. Önéletrajzi vázlatok

Pozsony, 2008

Földes Zsuzsanna (szerk.): Levélbe öltözik egy fa. XIV-XVI. századi cseh szerelmes versek

Fordító: F. Kováts Piroska et al.
Pozsony, 2008

Fukári Valéria: Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus síceum és teológiai akadémia utolső negyven éve (1882-1923)

Pozsony, 2003

Fukári Valéria: Felső-Magyarországi főúri családok. A Zayak és rokonaik 16-19. század

Pozsony, 2008

Füzi László: Alkat és mű. Németh László 1901-1975

Pozsony, 2001

Füzi László: Balvégzetű évtized? Esszék, tanulmányok

Pozsony, 1996

Füzi László: Az idő keresése

Budapest, 2017

Füzi László: Kötések, szakadások. Hármaskönyv

Pozsony, 2012

Füzi László: Maszkok, terek… Esszék, tanulmányok

Pozsony, 2005

Füzi László: Világok határán. Ikerkönyv

Pozsony, 2010

Galgóczi Krisztina: A századvég titokzatos tárgya. Démonikus nők a modern drámában

Pozsony, 2010

Gáli József: A püspök madarai

Budapest, 2017

Gaucsík István (szerk.): Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai

Budapest, 2017

Gaucsík István (szerk.): A jog erejével

Pozsony, 2008

Gazdag József: Egy futballfüggő naplójából

Pozsony, 2015

Gazdag József: Kilátás az ezüstfenyőkre. Elbeszélések

Pozsony, 2012

Géczi János: Kívül

Pozsony, 2015

Géczi János: Törek

Budapest, 2016

Géczi János: Viotti négy vagy öt élete

Pozsony, 2011

Géher István: Polgár Istók. Első ének 2003-2007

Pozsony, 2008

Genette, Gérard: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig

Fordító: Z. Varga Zoltán
Pozsony, 2006

Gerevich András: Tizenhat naplemente

Pozsony, 2014

Gergely Ágnes: A szomjúság ára

Budapest, 2018

Gergely András: Széchenyi István (1791-1860)

Pozsony, 2006

Gerold László: Gion Nándor

Pozsony, 2009

Gerőcs Péter: A betegség háza. Egy mizantróp feljegyzései

Pozsony, 2013

Gerőcs Péter: Győztesek köztársasága

Pozsony, 2015

Gerőcs Péter: Ítélet legyen! - szövegzajlás

Budapest, 2017

Gervai András: Bayreuthtól Bagdadig. Bűnösök, cinkosok, áldozatok

Budapest, 2019

Gervai András: Titkos Magyarország. „Célszemély”: a társadalom

Pozsony, 2015

Goethe, Johann Wolfgang: Faust

Fordító: Márton László
Budapest, 2015

Gombár Csaba: Személyes írások

Pozsony, 2013

Gombár Csaba et al.: A konszolidációról - Elméleti és történeti elemzések

Pozsony, 2012

Gombrowicz, Witold: Drámák

Fordító: Eörsi István et al.
Pozsony, 1998

Gombrowicz, Witold: Kozmosz

Fordító: Körner Gábor
Pozsony, 1998

Gombrowicz, Witold: Megszállítottak

Fordító: Körner Gábor
Pozsony, 2008

Gombrowicz, Witold: Transz-Atlantik

Fordító: Körner Gábor
Pozsony, 2006

Gökhan, Ayhan: János és János. Kötetversek

Pozsony, 2013

Görömbei András: Csoóri Sándor

Pozsony, 2003

Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás. Elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós írásművészetében

Pozsony, 2006

KBART