Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Doctorow, E. L.: A víztároló

Fordító: Debreceni Júlia
Pozsony, 1998
Próza, Szépirodalom

Dousková, Irena: Anyegin ruszki volt

Fordító: Csoma Borbála - Leszkovszki Anna
Pozsony, 2009
Próza, Szépirodalom

Dousková, Irena: Dárda

Fordító: Csoma Borbála
Budapest, 2018
Próza, Szépirodalom

Dousková, Irena: Hasek, a medve

Fordító: Csoma Borbála
Budapest, 2020
Próza

Drasnar, Jirí: Forradalmakról, titkos társaságokról és a genetikai kódról

Pozsony - Budapest, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Dreff János - Tóth Dezső: Az utolsó magyartanár feljegyzései

Pozsony, 2010
Próza, Szépirodalom

Drndic, Dasa: Április Berlinben

Fordító: Radics Viktória
Pozsony, 2014
Próza, Szépirodalom

Drndic, Dasa: Sonnenschein

Fordító: Radics Viktória
Pozsony, 2010
Próza, Szépirodalom

Duba Gyula: Agydaganat avagy Káderezés a (zseb)Parnasszuson 

Pozsony, 2000
Regény

Durych, Jaroslaw: Isten szivárványa

Fordító: Körtvélyessy Klára
Pozsony, 2002
Próza

Edit András: Dilemma

Bratislava, 2013
Művészetelmélet, Művészettörténet

Egressy Zoltán: Kék, kék, kék. Drámák

Pozsony, 2012
Dráma, Szépirodalom

Egressy Zoltán: Majd kiszellőztetsz. Holdas és holdtalan fejezetek

Pozsony, 2013
Próza, Szépirodalom

Egressy Zoltán: Szaggatott vonal. Aparegény

Pozsony, 2011
Próza, Szépirodalom

Elek Tibor: Árnyékban és Fényben. Darabokra szaggattatott magyar irodalom

Pozsony, 2007
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Elek Tibor: Fényben és Árnyékban. Az irodalmi siker természetrajza

Pozsony, 2004
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Erdélyi Pál: Jókai útja Révkomáromtól Pestig, a bölcsőtől a babérig

Pozsony, 1997
Művelődéstörténet

Erdélyi Zsuzsanna: Aki ezt az imádságot… Élő passiók

Pozsony, 2001
Néprajz, Társadalomtudomány

Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok

Pozsony, 2013
Néprajz, Társadalomtudomány

Erdélyi Zsuzsanna: Múltunk íratlan lírája

Pozsony, 2015
Néprajz, Társadalomtudomány

Erős Ferenc: Psziché és hatalom. Esszék és tanulmányok

Budapest, 2016
Pszichológia, Társadalomtudomány

Esze Dóra: Ellenség - diétaregény

Pozsony, 2010
Próza, Szépirodalom

Esze Dóra: Tiszta Pierre. Kenterberi mesék

Pozsony, 2013
Próza, Szépirodalom

Fábián Nóra: A nagyváros meséi

Pozsony, 2002
Próza, Szépirodalom

Faludi Julianna: Faltól falig. Regény

Budapest, 2021

Farkas Zsolt: Ér

Pozsony, 2004
Értekező próza, Esszé

Farkas Zsolt: Kukorelly Endre

Pozsony, 1996
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Farkas Zsolt: Szia. Esszék, kritikák

Pozsony, 2013
Értekező próza, Esszé

Faulkner, William: A legyőzetlenek

Fordító: Pék Zoltán
Pozsony, 2010
Próza, Szépirodalom

Faulkner, William: Sartoris

Fordító: Göncz Árpád
Pozsony, 2010
Próza, Szépirodalom

Fedinec Csilla - Szereda Viktória (szerk.): Ukrajna színeváltozása 1991-2008. Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök

Fordító: Fedinec Csilla
Pozsony, 2009
Társadalomtudomány

Fedinec Csilla (szerk.): „Kijevi csirke” (Geo)politika a mai Ukrajnában

Budapest, 2019
Politológia, Társadalomtudomány

Fedinec Csilla (szerk.): A közép-európaiság dicsérete és kritikája

Pozsony, 2013
Társadalomtudomány

Fehér M. István: József Attila esztétikai írásai és Gadamer hermeneutikája. Irodalmi szöveg és Filozófiai szöveg

Pozsony, 2003
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Fekete Éva: Lukács György. Késleltetett életrajz

Budapest, 2021

Fellinger Károly: Szimering

Pozsony, 2018
Líra

Fenyvesi Orsolya: Ostrom

Pozsony, 2015
Líra, Szépirodalom

Ferber Katalin: Az elárult Japán. Út Fukusimáig

Pozsony, 2015
Próza, Szépirodalom

Filep Tamás Gusztáv: A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918-1945

Pozsony, 2007
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Ünnep és felejtés. Emlékezet, identitás, politika

Budapest, 2018
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Fogarassy Miklós: „Még nem kelt fel a nap”. Mészöly Miklós elégiája

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Forman, Milos - Novák, Jan: Fordulatok. Emlékirataim

Fordító: Juhász Katalin - Juhász László
Pozsony, 2008
Értekező próza, Önéletrajz

Fosse, Jon: A másik név. Szeptológia 1.

Fordító: A. Dobos Éva
Budapest, 2019
Próza, Szépirodalom

Földényi F. László: Az ész álma. 33 esszé 2000-2007

Pozsony, 2008
Értekező próza, Esszé

Földényi F. László: Berlin sűrűjében

Pozsony, 2006
Értekező próza, Esszé

Földényi F. László: Képek előtt állni. Adalékok a látás újkori történetéhez

Pozsony, 2010
Értekező próza, Esszé

Földényi F. László: Melankólia

Pozsony, 2015
Filozófia, Társadalomtudomány

Földes György: Test-szöveg-test. Testreprezentációk és a Másik szépirodalmi alkotásokban

Pozsony, 2018
Irodalomelmélet, Irodalomtudomány

Földes György: Visszaemlékezések. Önéletrajzi vázlatok

Pozsony, 2008
Néprajz, Társadalomtudomány

Földes Zsuzsanna (szerk.): Levélbe öltözik egy fa. XIV-XVI. századi cseh szerelmes versek

Fordító: F. Kováts Piroska et al.
Pozsony, 2008
Líra, Szépirodalom

KBART