Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Ünnep és felejtés. Emlékezet, identitás, politika

Budapest, 2018
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Fogarassy Miklós: „Még nem kelt fel a nap”. Mészöly Miklós elégiája

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Forman, Milos - Novák, Jan: Fordulatok. Emlékirataim

Fordító: Juhász Katalin - Juhász László
Pozsony, 2008
Értekező próza, Önéletrajz

Fosse, Jon: A másik név. Szeptológia 1.

Fordító: A. Dobos Éva
Budapest, 2019
Próza, Szépirodalom

Földényi F. László: Az ész álma. 33 esszé 2000-2007

Pozsony, 2008
Értekező próza, Esszé

Földényi F. László: Berlin sűrűjében

Pozsony, 2006
Értekező próza, Esszé

Földényi F. László: Képek előtt állni. Adalékok a látás újkori történetéhez

Pozsony, 2010
Értekező próza, Esszé

Földényi F. László: Melankólia

Pozsony, 2015
Filozófia, Társadalomtudomány

Földes György: Test-szöveg-test. Testreprezentációk és a Másik szépirodalmi alkotásokban

Pozsony, 2018
Irodalomelmélet, Irodalomtudomány

Földes György: Visszaemlékezések. Önéletrajzi vázlatok

Pozsony, 2008
Néprajz, Társadalomtudomány

Földes Zsuzsanna (szerk.): Levélbe öltözik egy fa. XIV-XVI. századi cseh szerelmes versek

Fordító: F. Kováts Piroska et al.
Pozsony, 2008
Líra, Szépirodalom

Fukári Valéria: Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus síceum és teológiai akadémia utolső negyven éve (1882-1923)

Pozsony, 2003
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány, Vallástörténet

Fukári Valéria: Felső-Magyarországi főúri családok. A Zayak és rokonaik 16-19. század

Pozsony, 2008
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Fülöpová, Marta: Feleselő képek. Magyarok és szlovákok egymásról alkotott képe a 19. századi szlovák és magyar prózában

Fordító: Dobry Judit
Dunaszerdahely, 2021
Irodalomtudomány

Füzi László: Alkat és mű. Németh László 1901-1975

Pozsony, 2001
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Füzi László: Az idő keresése

Budapest, 2017
Értekező próza, Esszé

Füzi László: Balvégzetű évtized? Esszék, tanulmányok

Pozsony, 1996
Értekező próza, Esszé

Füzi László: Kötések, szakadások. Hármaskönyv

Pozsony, 2012
Értekező próza, Esszé

Füzi László: Lakatlan Sziget I-III. Napló 1997-1999

Pozsony, 2000
Napló

Füzi László: Maszkok, terek… Esszék, tanulmányok

Pozsony, 2005
Értekező próza, Esszé

Füzi László: Világok határán. Ikerkönyv

Pozsony, 2010
Értekező próza, Esszé

Galgóczi Krisztina: A századvég titokzatos tárgya. Démonikus nők a modern drámában

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Gáli József: A püspök madarai

Budapest, 2017
Dráma, Szépirodalom

Gârbea, Horia: Bumeráng

Fordító: Demény Péter
Budapest, 2022

Gaucsík István (szerk.): A jog erejével

Pozsony, 2008
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gaucsík István (szerk.): Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai

Budapest, 2017
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gazdag József: Egy futballfüggő naplójából

Pozsony, 2015
Próza, Szépirodalom

Gazdag József: Kilátás az ezüstfenyőkre. Elbeszélések

Pozsony, 2012
Próza, Szépirodalom

Géczi János: A napcsíkos darázshoz. Géczi János versei (1978-2020)

Budapest, 2021
Líra, Szépirodalom

Géczi János: Judith, avagy a baltás gyilkos felesége

Budapest, 2022

Géczi János: Kívül

Pozsony, 2015
Próza, Szépirodalom

Géczi János: Szűz a gyermekkel, Szent Annával és egy szamárral 

Pozsony, 2020
Líra

Géczi János: Törek

Budapest, 2016
Líra, Szépirodalom

Géczi János: Viotti négy vagy öt élete

Pozsony, 2011
Próza, Szépirodalom

Géczi János - Stirling János (szerk.): Régi magyar kertek. 2., bővített és átdolgozott kiadás

Budapest, 2022

Géczi János (szerk.): Karaffa. Drámák

Budapest, 2022

Gegesy Ferenc: Kádártól Orbánig. A puha diktatúrától a demokratúráig - 50 év, ahogyan én átéltem

Budapest, 2021
Társadalomtudomány

Géher István: Polgár Istók. Első ének 2003-2007

Pozsony, 2008
Líra, Szépirodalom

Genette, Gérard: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig

Fordító: Z. Varga Zoltán
Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Gerevich András: Barátok

Pozsony, 2009
Líra

Gerevich András: Légzésgyakorlatok

Budapest, 2022

Gerevich András: Tizenhat naplemente

Pozsony, 2014
Líra, Szépirodalom

Gergely Ágnes: A szomjúság ára

Budapest, 2018
Próza, Szépirodalom

Gergely Ágnes: Még egyszer Firenzébe. Versek 2016-2019

Budapest, 2019
Líra, Szépirodalom

Gergely Ágnes: Mozdonygyári éjszakák. Metszetek

Budapest, 2021
Próza, Szépirodalom

Gergely Ágnes: Zsoltár női hangra. Versek és versfordítások

Budapest, 2022

Gergely András: Széchenyi István (1791-1860)

Pozsony, 2006
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Gerold László: Gion Nándor

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Gerőcs Péter: A betegség háza. Egy mizantróp feljegyzései

Pozsony, 2013
Próza, Szépirodalom

Gerőcs Péter: Győztesek köztársasága

Pozsony, 2015
Próza, Szépirodalom

KBART