Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek

Fukári Valéria: Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus síceum és teológiai akadémia utolső negyven éve (1882-1923)

Pozsony, 2003
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány, Vallástörténet

Fukári Valéria: Felső-Magyarországi főúri családok. A Zayak és rokonaik 16-19. század

Pozsony, 2008
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Fülöpová, Marta: Feleselő képek. Magyarok és szlovákok egymásról alkotott képe a 19. századi szlovák és magyar prózában

Fordító: Dobry Judit
Dunaszerdahely, 2021

Füzi László: Alkat és mű. Németh László 1901-1975

Pozsony, 2001
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Füzi László: Az idő keresése

Budapest, 2017
Értekező próza, Esszé

Füzi László: Balvégzetű évtized? Esszék, tanulmányok

Pozsony, 1996
Értekező próza, Esszé

Füzi László: Kötések, szakadások. Hármaskönyv

Pozsony, 2012
Értekező próza, Esszé

Füzi László: Lakatlan Sziget I-III. Napló 1997-1999

Pozsony, 2000

Füzi László: Maszkok, terek… Esszék, tanulmányok

Pozsony, 2005
Értekező próza, Esszé

Füzi László: Világok határán. Ikerkönyv

Pozsony, 2010
Értekező próza, Esszé

Galgóczi Krisztina: A századvég titokzatos tárgya. Démonikus nők a modern drámában

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Gáli József: A püspök madarai

Budapest, 2017
Dráma, Szépirodalom

Gaucsík István (szerk.): A jog erejével

Pozsony, 2008
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gaucsík István (szerk.): Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai

Budapest, 2017
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gazdag József: Egy futballfüggő naplójából

Pozsony, 2015
Próza, Szépirodalom

Gazdag József: Kilátás az ezüstfenyőkre. Elbeszélések

Pozsony, 2012
Próza, Szépirodalom

Géczi János: A napcsíkos darázshoz. Géczi János versei (1978-2020)

Budapest, 2021

Géczi János: Kívül

Pozsony, 2015
Próza, Szépirodalom

Géczi János: Szűz a gyermekkel, Szent Annával és egy szamárral 

Pozsony, 2020
Líra

Géczi János: Törek

Budapest, 2016
Líra, Szépirodalom

Géczi János: Viotti négy vagy öt élete

Pozsony, 2011
Próza, Szépirodalom

Gegesy Ferenc: Kádártól Orbánig. A puha diktatúrától a demokratúráig - 50 év, ahogyan én átéltem

Budapest, 2021

Géher István: Polgár Istók. Első ének 2003-2007

Pozsony, 2008
Líra, Szépirodalom

Genette, Gérard: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig

Fordító: Z. Varga Zoltán
Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Gerevich András: Barátok

Pozsony, 2009
Líra

Gerevich András: Tizenhat naplemente

Pozsony, 2014
Líra, Szépirodalom

Gergely Ágnes: A szomjúság ára

Budapest, 2018
Próza, Szépirodalom

Gergely Ágnes: Még egyszer Firenzébe. Versek 2016-2019

Budapest, 2019

Gergely Ágnes: Mozdonygyári éjszakák. Metszetek

Budapest, 2021

Gergely András: Széchenyi István (1791-1860)

Pozsony, 2006
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Gerold László: Gion Nándor

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Gerőcs Péter: A betegség háza. Egy mizantróp feljegyzései

Pozsony, 2013
Próza, Szépirodalom

Gerőcs Péter: Győztesek köztársasága

Pozsony, 2015
Próza, Szépirodalom

Gerőcs Péter: Ítélet legyen! - szövegzajlás

Budapest, 2017
Értekező próza, Esszé

Gervai András: Bayreuthtól Bagdadig. Bűnösök, cinkosok, áldozatok

Budapest, 2019
Értekező próza, Esszé

Gervai András: Titkos Magyarország. „Célszemély”: a társadalom

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Gintli Tibor: Perújrafelvétel. Anekdotikus elbeszélésmód és modernség a 20. század első felének magyar prózájában

Budapest, 2021

Goethe, Johann Wolfgang: Faust

Fordító: Márton László
Budapest, 2015
Dráma, Szépirodalom

Gombár Csaba: Személyes írások

Pozsony, 2013
Értekező próza, Esszé, Napló

Gombár Csaba et al.: A konszolidációról - Elméleti és történeti elemzések

Pozsony, 2012
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Gombrowicz, Witold: Drámák

Fordító: Eörsi István et al.
Pozsony, 1998
Dráma, Szépirodalom

Gombrowicz, Witold: Kozmosz

Fordító: Körner Gábor
Pozsony, 1998
Próza, Szépirodalom

Gombrowicz, Witold: Megszállítottak

Fordító: Körner Gábor
Pozsony, 2008
Próza, Szépirodalom

Gombrowicz, Witold: Napló 1953-1956

Pozsony, 2000
Memoár

Gombrowicz, Witold: Transz-Atlantik

Fordító: Körner Gábor
Pozsony, 2006
Próza, Szépirodalom

Gökhan, Ayhan: János és János. Kötetversek

Pozsony, 2013
Líra, Szépirodalom

Görömbei András: Csoóri Sándor

Pozsony, 2003
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás. Elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós írásművészetében

Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Görözdi, Judit - Magová, Gabriela (szerk.): Az irodalmi recepció kreativitása / Tvorivost' literárnej recepcie

Pozsony, 2008
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Greguss Mihály: Az esztétika kézikönyve

Fordító: Polgár Anikó
Pozsony, 2000
Filozófia, Társadalomtudomány

KBART