Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek - Irodalomtörténet

Ács Pál: Átszitált idő. Tinóditól Tandoriig

Pozsony, 2014
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Adamik Tamás: Latin irodalom a Karoling-korban

Pozsony, 2017
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Adamik Tamás: Latin irodalom a kora középkorban, 6-8. század. A keresztény Európa születése

Pozsony, 2014
Irodalomtörténet

Adamik Tamás: Római irodalom. A kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

András Sándor: Bretonhídon Atlantiszba. Írások írókról és az írásról

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet

Arendt, Hannah - Balogh László Levente et al. (szerk.): Fogódzó nélkül. Hannah Arendt olvasókönyv

Pozsony, 2008
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bartal Mária: Áthangzások. Weöres Sándor mítoszpoétikája

Budapest, 2014
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bazsányi Sándor: „Ez tréfa?” Kosztolányi Dezső Esti Kornéljáról

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát…”

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bazsányi Sándor - Wesselényi-Garay Andor: Kettős vakolás. Terek - szövegterek

Pozsony, 2013
Építészet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Beke Zsolt: „Jel”-en lét. A vizuális költészet írásmódjáról

Pozsony, 2004
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bengi László: Márton László

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bengi László et al. (szerk.): Szenvedélyek, formák, vallomások. In honorem Szávai János. Írások Szávai János 80. születésnapjára

Pozsony, 2020
Irodalomtörténet

Bengi László et al. (szerk.): Visszhangot ver az időben. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára

Pozsony, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Benkő Krisztián: Önkívület. Olvasónapló a magyar romantikáról

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Benyovszky Krisztián: A Morgue utcától a Baker Streetig - és tovább

Pozsony, 2016
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Benyovszky Krisztián: Fosztogatás. Móricz-elemzések

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Benyovszky Krisztián: Kriptománia. Titok és elbeszélés

Pozsony, 2008
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Benyovszky Krisztián: Rácsmustra. Regényes olvasónapló Kaffka Margittól Bodor Ádámig

Pozsony, 2001
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Benyovszky Krisztián - Keserű József (szerk.): Kor/szak/határok

Pozsony, 2002
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Berszán István: Gyakorláskutatás. Írások és mozgásterek

Pozsony, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bertha Zoltán: Sütő András

Pozsony, 1995
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bezeczky Gábor: Irodalomtörténet a senkiföldjén

Pozsony, 2008
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Blénesi Éva: Cigánynak lenni. Közelítések Bari Károly alkotói világához

Budapest, 2018
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Blénesi Éva: Szőcs Géza

Pozsony, 2000
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bojtár Endre: Útvesztők, útjelzők. Írások a közép- és kelet-európai kultúrák köréből

Budapest, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bombitz Attila: Harmadik félidő. Osztrák/magyar történetek

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Bombitz Attila: Mindenkori utolsó világok. Osztrák regénykurzus

Pozsony, 2001
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Borsodi L. László: Maszk és szerepjáték. Baka István költészetei

Budapest, 2017
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Brody, Alexander: A bolygó fénye. Hunyady Sándor arcképe

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Buda Attila et al. (szerk.): Kosztolányi Dezső Levelezése I. 1901-1907

Pozsony, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány, Kritikai kiadás

Compagnon, Antoine: Az elmélet démona. Irodalom és józan ész

Fordító: Jeney Éva
Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Cs. Fehér Katalin: Pályi András

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Csehy Zoltán: Parnassus biceps

Pozsony, 2007
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Csehy Zoltán: Szodoma és környéke. Homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben

Pozsony, 2014
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Dávidházi Péter et al. (szerk.): Narratíva, kánon, fordítás. Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére

Pozsony, 2019
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Deczki Sarolta: Az érzékiség dicsérete

Pozsony, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Dobos István: Az olvasási esemény

Pozsony - Budapest, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Drasnar, Jirí: Forradalmakról, titkos társaságokról és a genetikai kódról

Pozsony - Budapest, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Elek Tibor: Árnyékban és Fényben. Darabokra szaggattatott magyar irodalom

Pozsony, 2007
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Elek Tibor: Fényben és Árnyékban. Az irodalmi siker természetrajza

Pozsony, 2004
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Farkas Zsolt: Kukorelly Endre

Pozsony, 1996
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Fehér M. István: József Attila esztétikai írásai és Gadamer hermeneutikája. Irodalmi szöveg és Filozófiai szöveg

Pozsony, 2003
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Fogarassy Miklós: „Még nem kelt fel a nap”. Mészöly Miklós elégiája

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Füzi László: Alkat és mű. Németh László 1901-1975

Pozsony, 2001
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Galgóczi Krisztina: A századvég titokzatos tárgya. Démonikus nők a modern drámában

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Genette, Gérard: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig

Fordító: Z. Varga Zoltán
Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Gerold László: Gion Nándor

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Görömbei András: Csoóri Sándor

Pozsony, 2003
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Görözdi Judit: Hangyasírás, csillagmorajlás. Elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós írásművészetében

Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

KBART