Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek - Irodalomtörténet

Szávai János: Szenvedély és forma. Francia regénytörténet Voltaire-től Céline-ig

Budapest, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: A mű átváltozásai

Budapest, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Az újraolvasás kényszere

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Jelen a múltban, múlt a jelenben. In memoriam Pierre Boulez

Pozsony, 2016
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond

Pozsony, 2007
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső

Pozsony, 2010
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene. A művészetek összehasonlító vizsgálata

Pozsony, 2007
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány, Művészettörténet

Szentesi Zsolt: Az ismeretlen otthon. Tanulmányok, kritikák

Pozsony, 2013
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szilágyi Márton: „Mi vagyok én?” Arany János költészete

Pozsony, 2017
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szilágyi Márton: „Miért én éltem, az már dúlva van”. Vörösmarty-tanulmányok

Budapest, 2021
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szilágyi Zsófia: A féllábú ólomkatona. Irodalmi mű-hibák

Pozsony, 2005
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szilágyi Zsófia: Az éretlen Kosztolányi

Pozsony, 2017
Irodalomtörténet

Szirák Péter: Kertész Imre. „A pesszimizmus: bátorság”

Pozsony, 2003
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szűcs Teri: A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben

Pozsony, 2011
Irodalomtörténet

T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János (1814-1868)

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Takács Miklós: Sebek és szavak. Traumakultúra, traumairodalom

Budapest, 2018
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Thomka Beáta: Mészöly Miklós

Pozsony, 1995
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Thomka Beáta: Tolnai Ottó

Pozsony, 1994
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tolcsvai Nagy Gábor: Nagy László

Pozsony, 1998
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tőzsér Árpád: A könyv színe előtt. Válogatott irodalomtörténeti tanulmányok, kritikák, esszék, jegyzetek, interjúk

Pozsony, 2015
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tőzsér Árpád: A nem létező tárgy tanulmányozása. Az irodalomról, vegyes műfajban

Pozsony, 1999
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tőzsér Árpád: Milétoszi kumisz. Tanulmányok, kritikák, jegyzetek

Pozsony, 2004
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Tverdota György: Hagyomány és lelemény. A magyar irodalmi modernség első hulláma

Budapest, 2018
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Vágvölgyi . András: Eörsi István

Pozsony, 2003
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Vári György: „Az angyal a részletekben…”

Pozsony, 2004
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Vida Gergely: Babits-olvasatok. Játék, konvenció és trópus a fiatal Babitsnál

Pozsony, 2009
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Vilcsek Béla: Petőcz András

Pozsony, 2001
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Zalabai Zsigmond: Verstörténés

Pozsony, 1995
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Zalabai Zsigmond (szerk.): Verses magyar Bohémia. Magyar-cseh verses kapcsolattörténeti olvasókönyv 896-2000

Pozsony, 2001
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Zsadányi Edit: Krasznahorkai László

Pozsony, 1999
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

KBART