Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek - Művelődéstörténet

Ablonczy Balázs: Nyombiztosítás. Letűnt magyarok. Kisebbség- és művelődéstörténeti tanulmányok

Pozsony, 2011
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Adamik Tamás - Adamikné Jászó Anna (szerk.): Retorikai lexikon

Pozsony, 2010
Művelődéstörténet

Almási Miklós: Bevezetés a 21. századba. Negyvenhat + egy

Pozsony, 2011
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

B. Mánya Ágnes: Arcképek és homlokzatok. Fejezetek Pozsony építészetéből 1890-1914

Pozsony, 2015
Építészet, Művelődéstörténet

Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete

Pozsony, 2004
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Bárdi Nándor et al.: Népszolgálalt. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében

Pozsony, 2015
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Csehy Zoltán: Grüezi! Fél év Svájc

Pozsony, 2020
Művelődéstörténet

Erdélyi Pál: Jókai útja Révkomáromtól Pestig, a bölcsőtől a babérig

Pozsony, 1997
Művelődéstörténet

Fukári Valéria: Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus síceum és teológiai akadémia utolső negyven éve (1882-1923)

Pozsony, 2003
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány, Vallástörténet

Fukári Valéria: Felső-Magyarországi főúri családok. A Zayak és rokonaik 16-19. század

Pozsony, 2008
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Gergely András: Széchenyi István (1791-1860)

Pozsony, 2006
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Grüll Tibor: Újabb 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról

Pozsony, 2019
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Hajnal Ward Judit: Nyitott könyvtár. Tanulmányok, esszék

Budapest, 2015
Értekező próza, Esszé, Művelődéstörténet

Házi Jenő: Pozsony vármegye középkori földrajza

Pozsony, 2000
Művelődéstörténet

Holec, Roman: Dinamitos történelem

Fordító: Szabómihály Gizella
Pozsony, 2009
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Koncsol László: A Csallóköz városai és falvai 1. Albár-Füss

Pozsony, 2001
Művelődéstörténet

Koncsol László (szerk.): Egyházlátogatások és közgyűlések (1827-1832)

Pozsony, 2008
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány, Vallástörténet

Koncsol László (szerk.): Egyházlátogatások és közgyűlések (1833-1838)

Pozsony, 2009
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány, Vallástörténet

Kőrösi Zoltán: Budapest, nőváros

Pozsony, 2004
Értekező próza, Esszé, Művelődéstörténet

Kúr Géza - Koncsol László (szerk.): Küzdelmeink. (Három református egyház története)

Pozsony, 2000
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány, Vallástörténet

Legéndy Jácint - Szitányi György - Tamás Gáspár Miklós: RAF: Búcsúszímfónia

Pozsony, 2009
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Lovrenović, Ivan: A régi Bosznia

Fordító: Radics Viktória
Pozsony, 1995
Művelődéstörténet

Milosz, Czeslaw: Családias Európa

Fordító: Bojtár Endre et al.
Pozsony, 2011
Művelődéstörténet

Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei. Ferenc József-város

Pozsony, 2009
Művelődéstörténet

Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei. Nándorváros

Pozsony, 2009
Művelődéstörténet

Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei. Terézváros

Pozsony, 2008
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei. Újváros

Pozsony, 2009
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Ouredník, Patrik: Europeana. A huszadik század rövid története

Fordító: G. Kovács László
Pozsony, 2009
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Pályi András: Suszterek és szalmabáb. Lengyel színházak, lengyel írók, lengyel sorsok

Pozsony, 1998
Művelődéstörténet, Színház, Társadalomtudomány

Pályi András: Színészek keresztűzben. Előadások, alakítások, könyvek

Pozsony, 2011
Művelődéstörténet, Színház, Társadalomtudomány

Pastoureau, Michel: A fekete. Egy szín története

Fordító: Seláf Levente
Pozsony, 2012
Művelődéstörténet, Színház, Társadalomtudomány

Putna, Martin C.: János nevében. Kereszténység és homoszexualitás: Integrációs kísérletek

Fordító: Csehy Zoltán
Pozsony, 2015
Filozófia, Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Putna, Martin C.: Képek az orosz vallásosság kultúrtörténetéből

Fordító: Csehy Zoltán
Pozsony, 2017
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Raffay Endre: Apollón szentélye. A Budapesti Zeneakadémia százéves épülete, építéstörténete és ikonográfiai programja

Pozsony, 2007
Építészet, Művelődéstörténet

Rákos Péter: Prágai őrjárat

Pozsony, 1995
Művelődéstörténet

Sausic Attila: Berlin utcáin. Köztéri sétafirkák

Pozsony, 2009
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Schury, Gudrun: A vér kltúrtörténete. Éltető nedv

Fordító: Hámori Ágnes
Pozsony, 2004
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Sebők Zoltán: Élősködő kultúra

Pozsony, 2003
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Strba Sándor - Lang Tamás: Az érsekújvári zsidóság története

Pozsony, 2004
Művelődéstörténet

Szakál Imre: Telepesek és telepes falvak a csehszlovák Kárpátalján

Budapest, 2017
Művelődéstörténet, Szociológia, Társadalomtudomány

Szászi Júlia: A császárváros. Bécsből Bécsről

Pozsony, 2015
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Szeghy-Gayer Veronika: Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között

Pozsony, 2016
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Szijártó Zsolt: Kockázat, társadalom, átmenet. Az ófalui „atomtemető” körüli konfliktusról

Pozsony, 2010
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szitás Erzsébet et al. (szerk.): Az askenázi kultúra ezer éve

Fordító: Benda Kálmán et al.
Pozsony, 2003
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Tamás Ágnes: Propagandakarikatúrák ellenségképei Szarajevótól Párizsig

Budapest, 2017
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Torrance, Thomas F.: Keresztény teológia és természettudományos kultúra. Teológiai előadások a belfasti Queen's Egyetemen, 1980-ban

Fordító: Both Előd
Pozsony, 2011
Művelődéstörténet

Tüskés Anna - Máriássy Péter: A Máriássy család ősgalériája

Budapest, 2019
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Vörös Ferenc: Kárpát-medencei családnévatlasz

Pozsony, 2007
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Vörös Ferenc: Nyelvek és kultúrák vonzásában 1. Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről

Pozsony, 2011
Művelődéstörténet, Nyelvtudomány, Társadalomtudomány

Zeidler Miklós: A labdaháztól a Népstadionig. Sportélet Pesten és Budán a 18-21. században. Tanulmányok

Pozsony, 2012
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

KBART