Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek - Politológia

  • 1
  • 2
Béndek Péter: Van-e kiút a nemzetből. A magyar konzervativizmus lehetőségei

Budapest, 2017
Politológia, Társadalomtudomány

Biczó Gábor: Hasonló a hasonlónak… Filozófiai antropológiai vázlat az Asszimilációról

Pozsony, 2009
Filozófia, Politológia, Társadalomtudomány

Böröcz József: Az EU és a világ. Kritikai elemzés

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány

Bretter Zoltán: Politika a határon. A Devlin-Hart vita

Pozsony, 2004
Politológia, Társadalomtudomány

Bugár Béla: Olyan országban élek… Magyarokról és szlovákokról, mulasztásokról és lehetőségekről

Pozsony, 2004
Politológia, Társadalomtudomány

Chmel, Rudolf: Jelen és történelem. Az etnokráciától a demokráciáig és vissza

Fordító: Földes Zsuzsanna et al.
Pozsony, 2014
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Chmel, Rudolf et al.: A szlovákkérdés a XX. Században

Fordító: Bába Iván et al.
Pozsony, 1996
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Csillag István: Háttal a holnapnak. Jóllakni ma, elfogyni holnap

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Bibó István összegyűjtött írásai 1. Az európai politikai fejlődés értelme

Pozsony, 2016
Értekező próza, Politológia, Társadalomtudomány

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Bibó István összegyűjtött írásai 2. Demokratikus közösségi értékelési és magatartásminták

Pozsony, 2018
Értekező próza, Politológia, Társadalomtudomány

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Bibó István összegyűjtött írásai 3. Az önrendelkezés legitimitása

Budapest, 2020
Politológia

Dobos Balázs: A személyi elvű kisebbségi autonómiák Kelet-Közép-Európában

Budapest, 2020
Politológia

Fedinec Csilla (szerk.): „Kijevi csirke” (Geo)politika a mai Ukrajnában

Budapest, 2019
Politológia, Társadalomtudomány

Filep Tamás Gusztáv: A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918-1945

Pozsony, 2007
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Ünnep és felejtés. Emlékezet, identitás, politika

Budapest, 2018
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gaucsík István (szerk.): A jog erejével

Pozsony, 2008
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gaucsík István (szerk.): Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai

Budapest, 2017
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gervai András: Titkos Magyarország. „Célszemély”: a társadalom

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Grünwald Béla - Mudron Mihály: A Felvidék. Politikai tanulmány - A Felvidék. Felelet Grünwald Béla hasonnevű politikai tanulmányára

Pozsony, 2011
Politológia

Gulyás Gábor - Széplaky Gerda (szerk.): Az árnyék helye. Tanulmányok a hatalom, a morál és az erőszak kérdéseiről

Pozsony, 2011
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gyáni Gábor: Nemzeti vagy transznacionális történelem

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Havel, Václav: A szabadság igézete. Esszék, publicisztikai írások, beszékdek

Fordító: Beke Márton et al.
Pozsony, 2012
Politológia

Hont András: Senkiföldjén harmadszor. Publicisztika

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány

Kende Péter: A kommunizmus és a magyar társadalom

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Kende Péter: Államiság a kommunizmus után

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Kende Péter: Magyarság, zsidóság, emberiség. Kende Péter válogatott művei

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Kende Péter: Nemzetek és népek Kelet-Közép-Európában. Kende Péter válogatott művei

Pozsony, 2014
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Kis János: A Politika mint erkölcsi probléma

Pozsony, 2017
Politológia, Társadalomtudomány

Kis János: Alkotmányos demokrácia. Régebbi és újabb közelítések

Pozsony, 2019
Politológia, Társadalomtudomány

Kis János: Az állam semlegessége

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány

Kis János: Mi a liberalizmus? Esszék, tanulmányok, 1985-2014

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány

Kis János: Szabadságra ítélve. Életrajzi beszélgetések Meszerics Tamással és Mink Andrással

Budapest, 2021
, Filozófia, Politológia

Komoróczy Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni”. Források és dokumentumok (965-2002). A zsidók története Magyarországon I-II. kötetéhez - Szöveggyűjtemény

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: A Zsidók története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig

Pozsony, 2012
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: A Zsidók története Magyarországon II. 1849-től a jelenkorig

Pozsony, 2012
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: Meddig él egy nemzet? A nemzet történeti látószöge

Pozsony, 2011
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: Zsidók a magyar társadalomban I. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről (1790-2012)

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: Zsidók a magyar társadalomban II. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről (1790-2012)

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Kusý, Miroslav: A magyarkérdés Szlovákiában. Cikkek, tanulmányok

Fordító: Görözdi Judit et al.
Pozsony, 2002
Politológia

Lakner Zoltán - Tóth Ákos: Rendszerválás. Magyarország 2009-2013

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Lipovecz Iván (szerk.): Miénk (lett volna?) a tér

Pozsony, 2014
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Michnik, Adam: Szemben az árral

Fordító: Pályi András - Pályi Márk
Pozsony, 2011
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Mihályi Gábor: Két apa között. A magyar baloldal tragédiája (1899-1990)

Pozsony, 2012
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Nirenberg, David: Antijudaizmus. A nyugati hagyomány

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2016
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Pithart, Petr: Nyolcvankilenc után. Kik vagyunk?

Fordító: Németh István - Varga György
Pozsony, 2002
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Sári B. László: A hattyú és a görény. Kritikai vázlatok irodalomra és politikára

Pozsony, 2006
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány, Politológia

Szalai Erzsébet: Autonómia vagy új kiszolgáltatottság

Pozsony, 2014
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szalai Erzsébet: Hatalom és Értelmiség a Globális Térben. Tanulmányok és publicisztikai írások 2015-2018

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szarka László: Multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918-1992

Pozsony, 2016
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

  • 1
  • 2

KBART