Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek - Szociológia

Beke Zsolt: Az identitás esélyei

Pozsony, 2016
Szociológia, Társadalomtudomány

Chmel, Rudolf: Jelen és történelem. Az etnokráciától a demokráciáig és vissza

Fordító: Földes Zsuzsanna et al.
Pozsony, 2014
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Chmel, Rudolf et al.: A szlovákkérdés a XX. Században

Fordító: Bába Iván et al.
Pozsony, 1996
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Czibor József: Viharok szárnyán. A deáki református keresztyén egyházközség története

Pozsony, 2006
Szociológia, Társadalomtudomány, Vallástudomány

Filep Tamás Gusztáv: A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918-1945

Pozsony, 2007
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Ünnep és felejtés. Emlékezet, identitás, politika

Budapest, 2018
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gaucsík István (szerk.): A jog erejével

Pozsony, 2008
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gaucsík István (szerk.): Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai

Budapest, 2017
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gombár Csaba et al.: A konszolidációról - Elméleti és történeti elemzések

Pozsony, 2012
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Gulyás Gábor - Széplaky Gerda (szerk.): Az árnyék helye. Tanulmányok a hatalom, a morál és az erőszak kérdéseiről

Pozsony, 2011
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Lanstyák István - Menyhárt József (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről III.

Pozsony, 2005
Nyelvtudomány, Szociológia, Társadalomtudomány

Patocka, Jan: A jelenkor értelme. Kilenc fejezet egyetemes és cseh problémákról

Fordító: Németh István
Pozsony, 1999
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Patocka, Jan: Mi a cseh? Esszék és tanulmányok

Fordító: Kiss Szemán Róbert - Németh István
Pozsony, 1996
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szakál Imre: Telepesek és telepes falvak a csehszlovák Kárpátalján

Budapest, 2017
Művelődéstörténet, Szociológia, Társadalomtudomány

Takács Judit: Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi magyarországi társadalomtörténetéhez

Budapest, 2018
Szociológia, Társadalomtudomány

Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között

Pozsony, 2009
Szociológia, Társadalomtudomány

Ujváry Zoltán: Szülőföldön hontalanul. Az elhurcolt felvidéki magyarok kálváriája

Budapest, 2014
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Zakariás Ildikó: Jótékony nemzet. Szolidaritás és hatalom a kisebbségi magyarok segítésében

Budapest, 2018
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

KBART