Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek - Társadalomtudomány

Ablonczy Balázs: Nyombiztosítás. Letűnt magyarok. Kisebbség- és művelődéstörténeti tanulmányok

Pozsony, 2011
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Almási Miklós: A szerelem lehetetlensége

Pozsony, 2012
Pszichológia, Társadalomtudomány

Almási Miklós: Bevezetés a 21. századba. Negyvenhat + egy

Pozsony, 2011
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete

Pozsony, 2004
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Bárdi Nándor et al.: Népszolgálalt. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében

Pozsony, 2015
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Beke Zsolt: Az identitás esélyei

Pozsony, 2016
Szociológia, Társadalomtudomány

Béndek Péter: Van-e kiút a nemzetből. A magyar konzervativizmus lehetőségei

Budapest, 2017
Politológia, Társadalomtudomány

Berkes Tamás: Ködképek a cseh láthatáron

Pozsony, 2009
Irodalomtudomány, Társadalomtudomány

Biczó Gábor: Hasonló a hasonlónak… Filozófiai antropológiai vázlat az Asszimilációról

Pozsony, 2009
Filozófia, Politológia, Társadalomtudomány

Bihari Péter: 1914. A nagy háború száz éve. Személyes történetek

Pozsony, 2014
Társadalomtudomány, Történettudomány

Bihari Péter: Németország és a németek. 500 év Luthertől Merkelig

Budapest, 2017
Társadalomtudomány, Történettudomány

Böröcz József: Az EU és a világ. Kritikai elemzés

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány

Bretter Zoltán: Politika a határon. A Devlin-Hart vita

Pozsony, 2004
Politológia, Társadalomtudomány

Bugár Béla: Olyan országban élek… Magyarokról és szlovákokról, mulasztásokról és lehetőségekről

Pozsony, 2004
Politológia, Társadalomtudomány

Bujalos István et al. (szerk.): Az identitás alakzatai. Biró-Kaszás Éva tiszteletére

Pozsony, 2013
Filozófia, Társadalomtudomány

Chmel, Rudolf: Jelen és történelem. Az etnokráciától a demokráciáig és vissza

Fordító: Földes Zsuzsanna et al.
Pozsony, 2014
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Chmel, Rudolf et al.: A szlovákkérdés a XX. Században

Fordító: Bába Iván et al.
Pozsony, 1996
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Czibor József: Viharok szárnyán. A deáki református keresztyén egyházközség története

Pozsony, 2006
Szociológia, Társadalomtudomány, Vallástudomány

Czoch Gábor: „A városok szíverek”. Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról

Pozsony, 2009
Társadalomtudomány

Csillag István: Háttal a holnapnak. Jóllakni ma, elfogyni holnap

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány

Demmel József: Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története

Pozsony, 2014
Társadalomtudomány, Történettudomány

Dénes Iván Zoltán: A történelmi Magyarország eszménye

Pozsony, 2015
Társadalomtudomány, Történettudomány

Dénes Iván Zoltán: Értelmiségi minták

Budapest, 2019
Társadalomtudomány, Történettudomány

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Bibó István összegyűjtött írásai 1. Az európai politikai fejlődés értelme

Pozsony, 2016
Értekező próza, Politológia, Társadalomtudomány

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Bibó István összegyűjtött írásai 2. Demokratikus közösségi értékelési és magatartásminták

Pozsony, 2018
Értekező próza, Politológia, Társadalomtudomány

Erdélyi Zsuzsanna: Aki ezt az imádságot… Élő passiók

Pozsony, 2001
Néprajz, Társadalomtudomány

Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok

Pozsony, 2013
Néprajz, Társadalomtudomány

Erdélyi Zsuzsanna: Múltunk íratlan lírája

Pozsony, 2015
Néprajz, Társadalomtudomány

Erős Ferenc: Psziché és hatalom. Esszék és tanulmányok

Budapest, 2016
Pszichológia, Társadalomtudomány

Fedinec Csilla - Szereda Viktória (szerk.): Ukrajna színeváltozása 1991-2008. Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök

Fordító: Fedinec Csilla
Pozsony, 2009
Társadalomtudomány

Fedinec Csilla (szerk.): „Kijevi csirke” (Geo)politika a mai Ukrajnában

Budapest, 2019
Politológia, Társadalomtudomány

Fedinec Csilla (szerk.): A közép-európaiság dicsérete és kritikája

Pozsony, 2013
Társadalomtudomány

Filep Tamás Gusztáv: A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918-1945

Pozsony, 2007
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Ünnep és felejtés. Emlékezet, identitás, politika

Budapest, 2018
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Földényi F. László: Melankólia

Pozsony, 2015
Filozófia, Társadalomtudomány

Földes György: Visszaemlékezések. Önéletrajzi vázlatok

Pozsony, 2008
Néprajz, Társadalomtudomány

Fukári Valéria: Egy régi alma mater. A pozsonyi evangélikus síceum és teológiai akadémia utolső negyven éve (1882-1923)

Pozsony, 2003
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány, Vallástörténet

Fukári Valéria: Felső-Magyarországi főúri családok. A Zayak és rokonaik 16-19. század

Pozsony, 2008
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Gaucsík István (szerk.): A jog erejével

Pozsony, 2008
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gaucsík István (szerk.): Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai

Budapest, 2017
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gegesy Ferenc: Kádártól Orbánig. A puha diktatúrától a demokratúráig - 50 év, ahogyan én átéltem

Budapest, 2021
Társadalomtudomány

Gergely András: Széchenyi István (1791-1860)

Pozsony, 2006
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Gervai András: Titkos Magyarország. „Célszemély”: a társadalom

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Gombár Csaba et al.: A konszolidációról - Elméleti és történeti elemzések

Pozsony, 2012
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Greguss Mihály: Az esztétika kézikönyve

Fordító: Polgár Anikó
Pozsony, 2000
Filozófia, Társadalomtudomány

Grüll Tibor: Újabb 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról

Pozsony, 2019
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Gulyás Gábor - Széplaky Gerda (szerk.): Az árnyék helye. Tanulmányok a hatalom, a morál és az erőszak kérdéseiről

Pozsony, 2011
Politológia, Szociológia, Társadalomtudomány

Gur Dávid: Együtt az ár ellen

Budapest, 2015
Társadalomtudomány, Történettudomány

Gyáni Gábor: Nemzeti vagy transznacionális történelem

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

KBART