Kalligram Kiadó

A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában. A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára.

Könyvek - Történettudomány

Bihari Péter: 1914. A nagy háború száz éve. Személyes történetek

Pozsony, 2014
Társadalomtudomány, Történettudomány

Bihari Péter: Németország és a németek. 500 év Luthertől Merkelig

Budapest, 2017
Társadalomtudomány, Történettudomány

Demmel József: Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története

Pozsony, 2014
Társadalomtudomány, Történettudomány

Dénes Iván Zoltán: A történelmi Magyarország eszménye

Pozsony, 2015
Társadalomtudomány, Történettudomány

Dénes Iván Zoltán: Értelmiségi minták

Budapest, 2019
Társadalomtudomány, Történettudomány

Gervai András: Titkos Magyarország. „Célszemély”: a társadalom

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Gombár Csaba et al.: A konszolidációról - Elméleti és történeti elemzések

Pozsony, 2012
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Gur Dávid: Együtt az ár ellen

Budapest, 2015
Társadalomtudomány, Történettudomány

Gyáni Gábor: Nemzeti vagy transznacionális történelem

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Hirschi, Agnes - Schalié, Charlotte (szerk.): Svájci védelem alatt. Zsidó szemtanúk beszámolói a háborús idők Budapestjéről

Budapest, 2019
Társadalomtudomány, Történettudomány

Kende Péter: 1956 és ami utána következett

Budapest, 2016
Történettudomány

Kende Péter: A kommunizmus és a magyar társadalom

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Kende Péter: Államiság a kommunizmus után

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Kende Péter: Magyarság, zsidóság, emberiség. Kende Péter válogatott művei

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Kende Péter: Nemzetek és népek Kelet-Közép-Európában. Kende Péter válogatott művei

Pozsony, 2014
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni”. Források és dokumentumok (965-2002). A zsidók története Magyarországon I-II. kötetéhez - Szöveggyűjtemény

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: A Zsidók története Magyarországon I. A középkortól 1849-ig

Pozsony, 2012
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: A Zsidók története Magyarországon II. 1849-től a jelenkorig

Pozsony, 2012
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: Meddig él egy nemzet? A nemzet történeti látószöge

Pozsony, 2011
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: Zsidók a magyar társadalomban I. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről (1790-2012)

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Komoróczy Géza: Zsidók a magyar társadalomban II. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről (1790-2012)

Pozsony, 2015
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Kovác, Dusan: Szlovákia története

Fordító: Mayer Judit et al.
Pozsony, 2011
Társadalomtudomány, Történettudomány

Kovács Ferenc: Diákok viharban

Dunaszerdahely - Pozsony, 1992
Társadalomtudomány, Történettudomány

Lakner Zoltán - Tóth Ákos: Rendszerválás. Magyarország 2009-2013

Pozsony, 2013
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Lengyel László: Pretoriánusok kora. A magyar válság és kezelése

Pozsony, 2011
Társadalomtudomány, Történettudomány

Lipovecz Iván (szerk.): Miénk (lett volna?) a tér

Pozsony, 2014
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Michnik, Adam: Szemben az árral

Fordító: Pályi András - Pályi Márk
Pozsony, 2011
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Mihályi Gábor: Két apa között. A magyar baloldal tragédiája (1899-1990)

Pozsony, 2012
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Nirenberg, David: Antijudaizmus. A nyugati hagyomány

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2016
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Patocka, Jan: A jelenkor értelme. Kilenc fejezet egyetemes és cseh problémákról

Fordító: Németh István
Pozsony, 1999
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Patocka, Jan: Mi a cseh? Esszék és tanulmányok

Fordító: Kiss Szemán Róbert - Németh István
Pozsony, 1996
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Pithart, Petr: Nyolcvankilenc után. Kik vagyunk?

Fordító: Németh István - Varga György
Pozsony, 2002
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Polkinghorne, John: Egyetlen világunk. A tudomány és a teológia kölcsönhatásai

Fordító: Kertész Balázs
Pozsony, 2008
Társadalomtudomány, Történettudomány, Vallástudomány

Sándor István (szerk.): Mi a magyar most?

Pozsony, 2011
Társadalomtudomány, Történettudomány

Schein Gábor: Traditio - folytatás és árulás

Pozsony, 2008
Történettudomány

Szalai Erzsébet: Autonómia vagy új kiszolgáltatottság

Pozsony, 2014
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szalai Erzsébet: Hatalom és Értelmiség a Globális Térben. Tanulmányok és publicisztikai írások 2015-2018

Budapest, 2018
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szarka László: Multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918-1992

Pozsony, 2016
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szijártó Zsolt: Kockázat, társadalom, átmenet. Az ófalui „atomtemető” körüli konfliktusról

Pozsony, 2010
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szilágyi Ákos: Túlirányított demokrácia. Oroszlecke

Pozsony, 2011
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Szvatkó Pál: A változás élménye. Válogatott írások

Pozsony, 1994
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története

Fordító: Mezei Mónika Adamik Tamás
Pozsony, 2010
Társadalomtudomány, Történettudomány

Ujváry Zoltán: Szülőföldön hontalanul. Az elhurcolt felvidéki magyarok kálváriája

Budapest, 2014
Szociológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Ungváry Rudolf: A láthatatlan valóság. A fasisztoid mutáció a mai Magyarországon

Pozsony, 2014
Politológia, Társadalomtudomány, Történettudomány

Vásárhelyi Mária: Csalóka emlékezet. A 20. század történelme a magyar közgondolkodásban

Pozsony, 2004
Társadalomtudomány, Történettudomány

Vasica, Josef - Vargas, Stefan: Szent Konstantin: Ciril és Szent Metód élete

Fordító: F. Kováts Piroska
Pozsony, 2013
Társadalomtudomány, Történettudomány

Zeidler Miklós: A revíziós gondolat

Pozsony, 2009
Társadalomtudomány, Történettudomány

KBART