Ablonczy Balázs: Nyombiztosítás. Letűnt magyarok. Kisebbség- és művelődéstörténeti tanulmányok (Pozsony, 2011)

WWW.KALLIGRAM.com titás, hagyomány és emlékezet rend­kívül szövevényes viszonyát elemzik. A szerző érdeklődése széles, térben át­fogja csaknem az egész valamikori Ma­gyarországot: Fiúmétól a Szepességig, Erdélytől Selmecbányáig, időben pe­dig a XVIII. század végétől a második világháborúig. Ablonczy Balázs írásai­ban megelevenednek az újabb magyar történelem és a szlovák-magyar kap­csolatok mára elfeledett alakjai: az al­bán királyságra aspiráló, majd a szlo­vákság mellett agitáló habókos her­cegtől, a csendes szavú, legalább hár­mas identitású levéltároson és zsidó fürdőorvoson át a valamikor népsze­rű, de megkeseredett és mára teljesen elfeledett íróig, és a birkózóbajnokig, aki egyébként levéltáros és a fiktív ke­let-szlovák nemzet előharcosa (melles­leg a magyar kormány ügynöke). Ezek a kalandos életű figurák segítenek ab­ban, hogy közelebb kerülhessünk a kö­zös múlthoz, kultúrához és a nemzet­hez, s megfejthessük a „közös emlék a múltból és közös terv a jövőre” értel­mét, jelentőségét és szövevényességét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom