Ács Pál: Átszitált idő. Tinóditól Tandoriig (Pozsony, 2014)

Ács Pál (1954) az MTA ВТК Iro­dalomtudományi Intézet kuta­tója, az ELTE Történeti Intéze­tének tanára, a Magyar Könyv­szemle szerkesztője. Esszéi fő­ként a Magyar Narancsban, a 2000-ben, a Kalligramban és a Beszélőben jelennek meg. Írá­sai egyaránt szólnak a rene­szánsz és a barokk kor kultúrá­járól és történelméről, valamint a mai kor irodalmáról. Könyvei: Rimay János írásai (1992) Régi Magyar Költők Tára XVI/11. Az 1580-as évek költészete (1999) Az idő ósága. Történetiség és történelemszemlélet a régi magyar irodalomban (2001) Elváltozott idők. Irányváltások a régi magyar irodalomban (2006) WWW.KALLIGRAM.com

Next