Adamik Tamás: Latin Irodalom az átmeneti korban 9-11. század. A keresztény Európa kiteljesedése (Budapest, 2020)

Adamik Tamásnak a középko­ri latin irodalmat feldolgozó könyvsorozata harmadik köte­téhez érkezett. Az ELTE Latin Tanszékének professzor emeri­­tusa az egyetemen a kilencvenes években általa szervezett Közép­kori filológiai program előadó­jaként kezdett foglalkozni a té­mával, a jelen kötet az azóta el­telt bő negyedszázad kutatásá­nak gyümölcse. A kora közép­kor és a Karoling-reneszánsz után most az irodalomtörténet­ben méltatlanul mellőzött úgy­nevezett átmeneti kor szerzőit tárgyalja, közöttük az első ma­gyarországi latin nyelvű mű­vek alkotóit. Immár hagyomá­nyosan gazdagon idéz az erede­ti forrásokból, és bőséges iroda­lomjegyzékkel segíti az érdeklő­dő olvasót. kalligram.libricsoport.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom