Adamik Tamás: Római irodalom. A kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig (Pozsony, 2009)

A korábbi magyar nyelvű munkák az aranykorra és az ezüstkorra összpon­tosítottak, az archaikus kor, de kü­lönösen a késő császárkor irodalmát éppen csak érintették. Római iroda­lom című monográfiánk azonos ter­jedelemben és azonos súllyal kívánja tárgyalni mind a négy korszakot, az­zal a nem titkolt reménnyel, hogy az egyetemi oktatás és a művelt nagykö­zönség elvárásait egyaránt kielégíti. WWW.KAlllGRAM.com

Next