Almási Miklós: A szerelem lehetetlensége (Pozsony, 2012)

Menekülünk a szerelem elől, a tartós kap­csolat helyett egyre többször érjük be egy­­éjszakás „egészségügyi” kalandokkal, újabban pedig a cybertér virtuális világá­val. Kevesen veszik észre, hogy az e-mail, a blog, a Facebook, az SMS valójában ér­zelmeink elmélyülése ellen is dolgozik. Isteni játékszerek, csak éppen kifoszt­ják magánszféránkat. Az Internet korá­ban ugyanis sok millióan néznek bele lel­kűnkbe, vágyainkba, az én-te viszony­ba. Látják és kommentálják. Az intimi­tás odaveszett. Nincs többé közös titok, nincs többé szenvedély. Ami maradt, az sok esetben csak tengődés, párkapcsolati nyomor. Nem érünk rá szeretni, nem kel­lenek a kötöttségek. A szerelem nyűg lett. Csoda-e, ha fokozatosan elsorvad? Mi áll e jelenség hátterében? Miért olyan vonzó a szingli életmód, az „új ma­gány”? Kizárja-e egymást a szexus és a szerelem? Miben rejlett Simone de Beau­voir, Hannah Arendt vagy Lou Andreas- Salomé démonikus ereje? Lehet-e véde­kezni a reklámképek kasztráló hatása el­len? Miben volt igaza Sade márkinak? Mi­ért paradox viszony a szerelem? Mit ne­vezünk „hideg regénynek”, és hogyan for­radalmasította a testről való beszédet Ná­das Péter? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Almási Miklós, aki legújabb kötetével azt is bizonyítja, hogy pátoszmentesen, tu­dósként is lehet írni a szerelemről - mégis közérthetően és élvezetes stílusban. WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom