András Sándor: Mi vagyunk most a vandálok is. Versek (Pozsony, 2012)

András Sándor legújabb versköteté­nek hangneme egy olyan közérzet, amelynek a központja többes szá­mú, maga a köz, mint köztes élet, közélet, közös élet, gyarapítva egy furcsa közöttemmel és egy még fur­csább ütközött-tel. A Közöttem cik­lus versei öndialógusoknak tűn­hetnek, az egyik megszólaló azon­ban első személyben, míg a má­sik a megszólíthatatlan harmadik személyben szól arról, amit és akit nem szólíthat meg.

Next