Arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső: „Most elmondom, mint vesztem el”. Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai - Kosztolányi Dezső Összes Művei (Pozsony, 2010)

Kosztolányi Dezső életműve a ma­gyar irodalom kimagasló teljesít­ménye. Versíróként, az elbeszélő és értekező próza művelőjeként, valamint fordítóként egyaránt na­gyon jelentős alkotónak bizonyult. Az irodalomtudomány régi adós­ságát rója le, amikor megkezdi írá­sainak tudományos szakszerűség­gel jegyzetelt, a lehető legteljesebb szöveghűséget szem előtt tartó kri­tikai kiadását.

Next