B. Mánya Ágnes: Arcképek és homlokzatok. Fejezetek Pozsony építészetéből 1890-1914 (Pozsony, 2015)

В. Mánya Ágnes (1975) a Pozso­nyi Magyar Tannyelvű Gimnázi­umban érettségizett, majd a Co­­menius Egyetem magyar-törté­nelem szakán végzett. Diákévei alatt ejtette rabul a város. Lech­­ner (2014, Pozsonyi Kifli Polgári Társulás) c. rendhagyó meseköny­vében, valamint a szlovák nyelvű Belle Epoque (2014, Marencin PT) c. munkájában is a Pozsonyban 1890 és 1914 között alkotó építé­szekkel, építési vállalkozókkal és az általuk tervezett, kivitelezett házakkal foglalkozik. WWW.KALLIGRAM.com

Next