Bajtai András: Kerekebb Napok (Budapest, 2014)

WWW.KALllGRAM.com „Levetkőztél. Tested fénylett a hi­degben, / akár egy felesleges ostrom”. Bajtai András költészetének meta­forájaként is értelmezhetjük e „fe­lesleges ostrom”-ot, hiszen versei­nek beszélője rendre a Másikat szó­lítja meg. Aki még vagy már nincs jelen. Akár egy megkésett, farmeres trudabúr: vagy a vágy stádiumából, vagy a hiány, az elvesztés távlatá­ból idézi meg azt az egyetlen törté­netet, amit mindközönségesen sze­relemnek nevezünk. Vagy a szenve­dély nyelvének. Ennek megtalálása és kimunkálása Bajtai András lírá­jának igazi tétje. A Kerekebb napok arról győzheti meg olvasóját, hogy a szerző jó úton jár.

Next