Balassa Péter: Nádas Péter - Tegnap és ma. Kortárs magyar írók (Pozsony, 1997)

„Ilyen értelemben a ma­gyar kritikaírás két évti­zedéről is képet próbálok nyújtani, még ha szűk metszetben is: szükséges­nek tartottam kimutatni, mit jelent tegnap és ma a magyar irodalom és kul­túra egészében Nádas mű­vészetének ittléte, s ehhez jelentős segítséget nyúj­tott, hogy - egyszerűen szólva - jó a szakirodai­ma.” Részlet az Előszóból

Next