Balla Zsófia: A nyár barlangja. Versek (Pozsony, 2009)

Balla Zsófia a kortárs magyar költészet egyik meghatározó alakja. Viszonylag ritkán, de egyre mélyebb erővel megszó­laló költő. Előző verseskönyve, A harmadik történet hét éve jelent meg, és ma már nyil­vánvaló, hogy gyökeres for­dulatot jelentett pályáján. Üj kötete az ott megkezdett köl­tői tapasztalatot mélyíti el és foglalja emlékezetes versek­be. Lírájában a mindennapi élet eseményeit a létkérdések világába emelve fokozza láto­mássá. Roppant sűrű, léleg­zetelállító anyag ez - esendő életet és romlatlan eszménye­ket szembesítő költői beszéd. Visszatérés ahhoz a klasszikus, megrendítő állításokat kere­ső tónushoz, amely Balla Zsó­fia művészetét kezdettől fog­va jellemezte. A kötet olvasá­sa közben azt érezzük: a köl­tő minden egzisztenciális kér­dést friss fénybe von, miköz­ben egyetlen pillanatban döb­bent rá a lét nagyszerű ritmu­sára és a veszteség ellentmon­dásos csodáira. A nyár barlangja helyreál­lítja a bizalmat író és olvasó között. Nem elkápráztat, ha­nem újrateremti a magasság esélyeit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom