Bartal Mária: Áthangzások. Weöres Sándor mítoszpoétikája (Budapest, 2014)

Bartal Mária (1977) irodalomtörté­nész, az ELTE Modern Magyar Iro­dalomtörténeti Tanszékének oktatója. WWW.KALLIGRAM.com

Next