Bartók István et al. (szerk.): Kosztolányi Dezső: Béla, a buta. A rossz orvos. Kisregények és elbeszélések - Kosztolányi Dezső Összes Művei (Pozsony, 2015)

Kosztolányi Dezső életműve a ma­gyár irodalom kimagasló teljesít­­f. menye. Versíróként, az elbeszélő és értekező próza művelőiéként, ЩшЯЯШЯШЯШВШ valamint fordítóként egyaránt na- i í gyón jelentős alkotónak bizonyult. Az irodalomtudomány régi adós­ságát rója le, amikor megkezdi írá- НИИМНиММиДИиИ sainak tudományos szakszerű- I * í séggel jegyzetelt, a lehető legtelje­­sebb szöveghűséget szem előtt tar­­tó kritikai kiadását. I

Next