Báthori Csaba: Üvegfilm. Versek (Pozsony, 2003)

költészet olvasóiban, maguk­­ban a költőkben is, úgy ш \ tetszik, ismét erősödik a klasszikus gondolati líra igénye: felviláglanak a zárt versformák, a szöveg egzisztenciális érvényű állítást fogalmaz meg, és - noha tud a nyelvi kísérletezés indítékairól ­­látványos elrugaszkodások nélkül mélyed el anyagában. Báthorí Csa­ba költészete, mint egy váratlanul megkonduló harang, ennek az „új komolyság”-nak jegyében szólal meg: üteme lassan araszoló, hang­ütése reflexív, metaforikus beszéde roppant sűrű képeket görget, s min­den verse kimond valamit fontos ta­pasztalatainkból. A művekben egy kétkedő, kereső, valamiképpen foly­ton késleltetett, humoros figura ösz­­szesíti lírai benyomásait. A megál­lás nélküli elágazások művészete ez -de megállja a hármas próbát: meg­győz, gyötör és gyönyörködtet. Ez. a mély költészet talán megérdemel­né a mester. Nemes Nagy Ágnes mosolyát. 250 Sk / 1990 Ft ISBN 80-7149-575-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom