Beke Zsolt: „Jel”-en lét. A vizuális költészet írásmódjáról (Pozsony, 2004)

ВЕКЕ ZSOLT „JEL”'EN LÉT

Next