Bengi László et al. (szerk.): Kosztolányi Dezső: Aranysárkány - Kosztolányi Dezső Összes Művei (Pozsony, 2014)

Kosztolányi Dezső életműve a ma­gyar irodalom kimagasló teljesít­ménye. Versíróként, az elbeszélő és értekező próza művelőjeként, valamint fordítóként egyaránt na­gyon jelentős alkotónak bizonyult. Az irodalomtudomány régi adós­ságát rója le, amikor megkezdi írá­sainak tudományos szakszerűség­gel jegyzetelt, a lehető legteljesebb szöveghűséget szem előtt tartó kri­tikai kiadását.

Next