Bengi László et al. (szerk.): Szenvedélyek, formák, vallomások. In honorem Szávai János. Írások Szávai János 80. születésnapjára (Pozsony, 2020)

Ha tényleg csak dokumentum a tudo­mány - tények és azok egybeszövése, tények és okaik, minden személyes hozzátétel nélkül -, akkor is írás. S ha írás, akkor ott kellett legyen mögötte az ember, az író ember. Lettres. Betűk, levelek. És maga az iro­dalom. Homme de lettres, a betűk embe­re, a szavak embere. Az irodalmár, az író ember és a fordító is, ez a dupla szem­üveges, mintegy hatványozott olvasó. Szávai János életműve francia pilóták és magyar önéletírók, írástudók és próféták, nagy francia regények, éjsza­­kamélyi utazások, memoárok és írói naplók karneválja; „szenvedély és for­ma”, a közvetítés szenvedélye a magyar és francia irodalom és kultúra között, be- és kivezetés a magyar irodalomból, A kishercegbolygójától indulva a ricoeu­­ri szabadságig és azon túl; mindez végső soron „önéletírás”, szellemi önéletrajz. Szávai Jánost a 80. születésnapjára összeállított tisztelgő kötettel köszöntik pályatársai, tanítványai és barátai ma­gyar és francia nyelven. A kötet - né­hány kortárs szépirodalmi szöveggel, illetve személyes és szakmai vissza­emlékezéssel kiegészülve - tanulmá­nyokat tartalmaz, az ünnepelt sokrétű, kiterjedt és nagy hatású irodalom­történészi, műfordítói és kultúraköz­vetítői munkásságához kapcsolódva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom