Bengi László: Márton László - Tegnap és ma. Kortárs magyar írók (Pozsony, 2015)

Márton László legjobb munkái­nak a mai napig lényegi sajátos­ságát adják az ötletek és elmés­­ségek szépen kimunkált szöveg­mutatványai, a hirtelen fordu­latok, szójátékok és műfaji-mo­­tivikus váltások arányos kons­tellációi, valamint azok a poéti­kai játékok, amelyek folytono­san mozgásban tartják, újra- és újjáalkotják a belső utalások és szövegközi kapcsolatok hálóza­tát. Ezáltal az életműben elmé­lyülő vagy éppen elmerülő ol­vasók sokszor olyan eszményi - önjelképül is szolgáló - út­vesztőben találhatják magukat, amelyből azért nem lelni egy­szerű kiutat, mert minduntalan új alakot ölt. WWW.KALUGRAM.com

Next