Bernáth László - Kocsis László (szerk.): Az igazság pillanatai? Metafilozófiai válaszok a szkeptikus kihívásra (Budapest, 2021)

Tőzsér János nemrégiben megjelent nagy sikerű könyve, Az igazság pilla­natai (Kalligram, 2018), komoly ki­hívás elé állítja a filozófusokat. Nem véletlenül, a szerző azt állította, hogy a filozófia sikertelen megismerő vál­lalkozás. Ha becsületesen szeretnénk eljárni, őszintén szembe kell néznünk a kudarccal. Meg kell értenünk, miben áll a filozófiai problémák természete, hol húzódnak az emberi megismerés határai, és a filozófia eszközeivel miért nem kaphatunk választ a bennünket feszítő kérdésekre - bármennyire szeretnénk is. Az út végén egyetlen lehetőségünk marad: szkeptikussá kell válnunk. Kötetünk szerzői felvették az arcukba hajított kesztyűt, ki-ki a maga mód­ján, igyekszik megfelelni a szkeptikus kihívásra. Cáfolják vagy épp tovább­gondolják Tőzsér vízióját, árnyalják a lehangoló diagnózist, és kételyük­nek adnak hangot a javasolt terápiával kapcsolatban.

Next