Bernhard, Thomas: Egy innsbrucki kereskedőfiú bűne. Összegyűjtött elbeszélések (Pozsony, 2012)

Heerlenben (Hollandia) született, gyermek­éveit Bécsben, Seekirchenben (Salzburg) és Trauensteinban (Felső-Bajorország) töltötte. Nagyszülei nevelték fel. A nagyapa, az írói mesterséget űző Johannes Freumbichler rend­kívüli hatással volt Bernhard egész későbbi életművére is. 1950-ben álnév alatt adta ki el­ső rövidtörténeteit, 1957 és 196z között négy verseskötete jelent meg. Első regénye, a Fagy 1963-ban került az olvasók elé. 1989-ben be­következett haláláig Thomas Bernhard kilenc nagyregényt, hat kisregényt, négykötetnyi elbeszélést, egy ötkötetes önéletrajzi soroza­tot és tizennyolc, egész estét betöltő drámát publikált. Életművével a mai osztrák iroda­lom vitathatatlan klasszikusává lett. Thomas Bernhard (1931 — 1989) Thomas Bernhard kötetei a Kalligram Kiadónál: Kioltás (2005) Megzavarodás (2006) Az olasz férfi (2008) Díjaim (2009) WWW.KALLIGRA М.СОГП

Next