Bettes István: Égtenger úsztató. Harminc év versei (Pozsony, 2007)

„...az Égtengerúsztató Bettes István három évtizedes pályáját fogja át a maga lehetséges teljességében. [...] Ezért azt láttuk célszerűnek, ha az adott - ám némiképpen megrostált - anyagot nem verstípusok, s nem is tematikai ciklusok, hanem a ko­rábbi kötetegységeket meghagyva, a verseket - amennyiben az lehetséges volt - keletkezésük időbeli (lineáris) sorrendje szerint rendezzük el. Egyi­dejűleg felvettük gyűjteményünkbe a költő eddigi recepciójának java ré­szét is, mely ugyancsak segíti e ver­sek időbeli, illetve adott környeze­tükben való értelmezését is. Ezzel a megoldással ugyan az esetenként egymást is fölerősítő azonos versfaj­ták, egymással rokon törekvések, té­mák, hangulatok, megoldások meg­lehetősen távol kerültek egymástól, de láthatóbbá vált az idő gyűrűzé­se, hullámzása, sodrása, s bizonyos értelemben: érzékelhetőbbé az idő dikciója, beszédmódja, hangütése, -hordozása is. (A kötet utószavából) WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom